Zwarte zee-eenden voor de Brouwersdam

Februari. Tijd dat zwarte zee-eenden zich verzamelen in groepen en dat de mannetjes elkaar en de vrouwtjes nauwlettend in de gaten houden. Vandaag had ik het geluk vrij te zijn en zo’n groepje vlak voor de Brouwersdam te zien. Ze kwamen op zeker ogenblik zelfs recht op me afzwemmen! Gewoon rustig op het talud gaan zitten en wachten tot dat moment komt. Ik zag er nog meer: geoorde fuut, ijseend, roodkeelduiker, kanoet, paarse strandloper en veel eiders.