Zwarte sterns met kuikens

De zwarte sterns in de Zouweboezem hebben volop jongen! Op elk broedeiland zitten een of meer kuikens. In alle leeftijden, want de zwarte sterns leggen kennelijk niet tegelijkertijd hun eieren. Terwijl het ene jong nog in het dons zit, heeft een ander kuiken al behoorlijke veren. En waar het ene kuiken nog op het broedeiland zit, scharrelt een ander kuiken over de waterlelies. Het gaat is niet om ze tegen te houden. Het gaas voorkomt dat kuifeenden de broedplankjes in bezit nemen (heb ik me laten vertellen).