Zingende rietgors: het is lente!

Als je een rietgors hoort zingen dan weet je: het is lente. Al is het februari, voelen je vingers als bevroren aan en zie je op het NOS Journaal de winterse buien al van verre naderen. Het is lente! Tja, je moet er toch wat van maken? Met al die klimaattoestanden is het tegenwoordig een heel jaar lang lente. Maar ik moet toegeven: in zomer en herfst hoor je de rietgors niet zingen. In ieder geval niet van zo hoog in een wilg. Laat de lente maar komen en met de warmere temperatuur alsjeblieft ook blauwborst, lepelaar, grutto en bosrietzanger.

alle recensies van natuurboeken