Zingende boomleeuwerik in de buurt van Chateau de Pellebuzan

In de buurt van Chateau de Pellebuzan had ik al een paar boomleeuweriken horen zingen, maar zien was er niet bij. Ze zaten hoog in een boom verscholen achter takken en bladeren. Deze boomleeuwerik zat echter in een lage boom en hij bleek niet schuw. Na een paar minuten zoeken had ik hem tussen twee stammen in het vizier. Het was een rustige avond, heel hard zingt hij niet, maar hard genoeg om hem te horen. Op de achtergrond hoor je ook de roodborsttapuit en zwartkop zingen.