Zingende blauwborst in de Tongplaat bij Dordrecht

Vanmorgen vroeg de Tongplaat bij Dordrecht bezocht. Buienradar voorspelde regen vanaf een uur of tien (een voorspelling die op de minuut nauwkeurig uitkwam dit keer, gelukkig was ik slechts een paar stappen van de auto verwijderd toen de regen begon), dus om 7.30 uur uit de auto het natuurgebied in. De eerste blauwborst stelde zich voor in het riet van de Merwede. Te ver om op te nemen. De volgende in het riet bij het moerasbos, deze liet zich uitgebreid vastleggen. Deze opnamen publiceer ik later. De blauwborst in deze video zat in een jonge wilgenstruik langs het pad naar de vogelhut. Hij zingt zijn lied en duikt vervolgens neer in de lage begroeiing. Het wemelt op de Tongplaat momenteel van de blauwborsten, fitissen, cetti’s zangers, rietgorzen en tjiftjaffen. Ook de slechtvalk en zeearend vlogen over en op het slik foerageerden wintertalingen, oeverlopers, kemphanen, pijlstaarten en andere watervogels. Op en top lente dus aan de randen van de rivier.