Yes, eindelijk watersnippen voor de lens!

Terwijl de ene watersnip een uitgebreid bad neemt, peurt de andere naar wormen in de modder. Het wemelt van de watersnippen in de uiterwaarden van de rivier de Lek bij Lexmond.