wintertaling in eclips

Wintertalingen in eclips

Gisteren had ik slobeenden in eclips in de aanbieding, vandaag zijn de wintertalingen aan de beurt. Vanuit de eminente vogelkijkhut in de Inlaag Keihoogte had ik goed zicht op deze kleine eendjes. Ze foerageerden in de plas vlak voor de hut. Maar zijn het nu mannetjes, vrouwtjes of juvenielen?

Welke literatuur ik er ook op na sla, het antwoord blijft redelijk ongewis. Mijn vertrouwde ANWB Vogelgids besteedt maar bar weinig aandacht aan wintertalingen in de rui. Daar kom ik niet ver mee. Dan over naar Vogeldeterminatie, in deze gevallen mijn vaste vraagbaak. Geen plaatjes van wintertalingen in eclips, maar wel een venijnig regeltje: Eclips mannetje. Niet gemakkelijk te onderscheiden van vrouwtje; behalve bij de open vleugel.’ Nee, gemakkelijk is het niet, zeg maar gerust dat het voor veel  vogelaars zo ongeveer onmogelijk is om te bepalen van welk geslacht de wintertalingen zijn. Ik kom er zelf ook niet helemaal uit. En bijkomende moeilijkheid: juveniele exemplaren, jongen, lijken ook bar veel op vrouwtjes, als het mannetjes zijn althans. Vrouwtjes lijken op vrouwtjes, dat lijkt me nogal wiedes.

Vogeldeterminatie houdt het bij juvenielen op: ‘Als vrouwtje, maar donkerder met fijnere strepen op onderdelen.’ De ANWB Vogelgids zegt ongeveer hetzelfde: juvenielen zijn meer gestreept in plaats van fraai geschubd zoals adults. Gestreept vind ik deze wintertalingen eigenlijk niet, dus zullen het vast volwassen exemplaren zijn. Hooguit de achterste eend in de eerste scene (de rechtse eend op de foto hierboven), die heeft wel wat fijne strepen op borst en kont. Dat zou wel eens een juveniel kunnen zijn. Hij (of zij) is ook iets bruiner. Ja, dat zal wel een juveniel zijn.

Daar doen we het vanavond dan maar mee. Het zijn in elk geval wintertalingen in eclips, dat staat vast.

De beste vogelgidsen van dit moment: