Wintertaling en kemphaan van dichtbij

In natuurgebied het Oudeland van Strijen in de Hoekse Waard foerageren wintertalingen, kemphanen, een tureluur en wat slobeenden. Ik kon er met de auto dichtbij komen, dus op korte afstand gefilmd.