Wild konijntje in de Europoort

De Europoort is niet alleen maar industrie en haven. Tot mijn verrassing kun je er ook wild zien. Op de Landtong bij Rozenburg, gelegen tussen Calandkanaal en Nieuwe Waterweg vind je een heus natuurgebied, begraasd door wilde paarden en koeien. Ik heb er egels gezien, groene spechten, waarvan er één achtervolgd door een havik (het beoogde prooidier kwam met de schrik vrij), zeehonden, een zeekoet, een gravende mol (zie mijn volgende video) en nu dus ook een wild konijn. Die laatste waarneming is bepaald niet bijzonder. Het miegelt in de hele Europoort van de konijnen. Die op hun beurt uilen en buizerds aantrekken. En die ook in vrede samenleven met tjiftjaffen, roodborstjes en oeverzwaluwen. Er is dus volop leven, daar tussen die verschrikkelijke fabrieken! En dat leven begint nu te ontluiken. Het is immers lente!