Europese vogels leren herkennen

Online vogelgids
Op deze pagina zie je de vogels in ‘het echt’: de video’s laten je zien hoe de vogels er uitzien en hoe ze zich gedragen. Per vogels kun je vaak meerdere video’s bekijken. Zo ontdek je hoe de vogel eruit ziet als kuiken of als mannetje of vrouwtje. De online vogelgids vul ik regelmatig aan: telkens als ik een nieuwe vogel heb gefilmd, plaats ik de opname hier.

banner top 10 de allerlaatste

De vogels worden gealfabetiseerd op naam weergegeven.

Aalscholver

 

Alpenkauw

De alpenkauw is een bewoner van het hooggebergte. Het is een nogal rumoerige vogel die in grote zwermen over de alpenweiden vliegt. De gele snavel onderscheidt hem van de alpenkraai.

 

Bergeend

 

Bijeneter

 

Blauwborst

 

Blauwe reiger

 

Boerenzwaluw

 

Bontbekplevier

 

Bonte strandloper

 

Boomklever

 

Boomkruiper

 

Boomleeuwerik

 

Boompieper

 

Brandgans

 

Brilduiker

 

Bruine kiekendief

 

Buizerd

 

Cirlgors

 

Dodaars

 

Fitis

 

Fuut

 

Gekraagde roodstaart

 

Gele kwikstaart

 

Geoorde fuut

 

Glanskop

 

Graspieper

 

Groenling

 

Grote gele kwikstaart

 

Grote zaagbek

 

Grote zilverreiger

 

Goudhaantje

 

Goudplevier

 

Grasmus

 

Grauwe gors

 

Grauwe vliegenvanger

 

Groenling

 

Groenpootruiter

 

Grote bonte specht

 

Grutto

 

Heggenmus

 

Hop

 

Houtduif

 

Huiszwaluw

 

IJsvogel

 

Kemphaan

 

Kievit

 

Kleine karekiet

 

Kleine zilverreiger

 

Kluut

 

Kneu

 

Kleine plevier

 

Knobbelzwaan

 

Koekoek

 

Koereiger

 

Kokmeeuw

 

Kolgans

 

Koolmees

 

Koperwiek

 

Krakeend

 

Kruisbek

 

Kuifeend

 

Kwak

 

Lepelaar

 

Meerkoet

 

Nachtegaal

 

Nonnetje

 

Oeverloper

 

Oeverzwaluw

 

Ooievaar

 

Orpheusspotvogel

 

Paapje

 

Paarse strandloper

 

Patrijs

 

Pijlstaart

 

Pimpelmees

 

Purperreiger

 

Putter

 

Raaf

 

Rietgors

 

Rietzanger

 

Ringmus

 

Rode patrijs

 

Roodborst

 

Roodborsttapuit

 

Roodkeelduiker

 

Rosse grutto

 

Rotgans

 

Ruigpootbuizerd

 

Scholekster

 

Slobeend

 

Smelleken

 

Smient

 

Sneeuwgors

 

Spreeuw

 

Steenloper

 

Steenuil

 

Tapuit

 

Tjiftjaf

 

Torenvalk

 

Tureluur

 

Turkse tortel

 

Vink

 

Visarend

 

Visdiefje

 

Vlaamse gaai

 

Watersnip

 

Waterspreeuw

 

Winterkoninkje

 

Wintertaling

 

Witwangstern

 

Witte kwikstaart

 

Zanglijster

 

Zeearend

 

Zeekoet

 

Zilvermeeuw

 

Zilverplezier

 

Zomertaling

 

Zwartkop

 

Zwarte kraai

 

Zwarte roodstaart

 

Zwarte ruiter

 

Zwarte stern

 

Zwarte wouw

1 reactie op “Europese vogels leren herkennen

  1. Pingback: Visdief

Reacties zijn gesloten.