Werkt deze torenvalk de regenworm naar binnen?

Vanmiddag de nabijgelegen Biesbosch bezocht. De boel stond er flink onder water en je zou verwachten dat het er wemelt van de watervogels en steltlopers. Steltlopers heb ik echter maar weinig gezien. Een drietal oeverlopers, een groep kieviten met een paar bonte strandlopers, dat was het wel. Natuurlijk hier en daar wel wat eenden en ganzen, maar niet de duizenden die je zou verwachten. Tot mijn aangename verrassing wel een viertal nonnetjes, waarvan twee mannetjes. Een klapekster zat naast een polderweg waarvan ik betwijfel of ik er met de auto over mocht koersen. Mijn mooiste waarneming zag ik door gemakzucht over het hoofd. Ik lette op een groep reetjes en zag daarachter vaag een grauwe gans op de dijk zitten. Toen de grauwe gans opvloog bleek hij een zeearend te zijn! Roodborsttapuit, aalscholver, graspieper en torenvalk die zich op een regenworm stortte lieten zich wel in de camera vangen. De ijsvogel, tot twee keer toe gezien, was me te snel af. De Biesbosch is een van de beste gebieden om ijsvogels te zien. Als je nu door dat ondergelopen landschap rijdt, snap je waarom.

Hier mijn opname van de torenvalk die zich tot twee keer toe op een prooi stort. De tweede keer op een regenworm.

voor wildplukkers