Weekbericht #11 Welkom Grutto Weekend

Wat mij betreft gaat de aandacht deze week vooral uit naar de grutto. De eerste grutto’s zijn alweer een aantal weken in ons land. Op sommige plekken kun je ze met honderden tegelijk naar voedsel zien zoeken. Aansterken voor het broedseizoen. Zo was ik afgelopen weekend in de Brabantse Biesbosch en daar stikt het momenteel werkelijk van de grutto’s. Wat een geweldig gezicht om honderden en soms zelfs enkele duizenden grutto’s bij elkaar op een half natte akker naar voedsel te zien zoeken. Het is momenteel een komen en gaan van vogelaars daar. Die en passant natuurlijk allemaal de kleine geelpootruiter proberen te vinden. Maar terug naar de grutto’s. Hou ook eens halt bij de plas voor de natuurcamping. In deze plas zijn een paar zandplaten drooggevallen en op en om die zandplaten rusten grote groepen grutto’s uit. Ze komen soms massaal over het water aanvliegen, laag en snel. Ook al zo spectaculair! Rechts van de Bandijk aldaar wordt trouwens regelmatig een roerdomp waargenomen.

Welkom Grutto Weekend
Nu de grutto’s weer terug zijn, organiseren Vogelbescherming Nederland en Vroege Vogels komend weekend tal van excursies naar belangrijke grutto-gebieden. Broedgebieden wel te verstaan. Welkom Grutto Weekend heet dit prachtige initiatief. Goed om onze nationale vogel eens flink in de spotlights te plaatsen, want ondanks dat je ze met duizenden in de Biesbosch kunt zien, gaat het maar bar slecht met deze prachtvogel. Als het aantal broedgevallen even hard blijft dalen als de afgelopen jaren, zal het snel afgelopen zijn met de grutto in Nederland. Gelukkig zijn er veehouders die begaan zijn met de grutto en andere weidevogels en die aantonen dat koeien en grutto’s best samen kunnen gaan. Hopelijk keert het tij, maar heel optimistisch ben ik niet.
Genoeg gesomberd. Ga komend weekend mee met de gidsen van Vogelbescherming Nederland en ga erop uit om de grutto’s te zien. Bekijk op de speciale website waar de excursies plaats vinden. Je moet je volgens mij aanmelden, dus wees er snel bij. Mocht je te laat zijn, dan kun je ook je eigen excursie organiseren. In de volgende gebieden zijn deze week grote aantallen grutto’s waargenomen:

  • De uiterwaarden bij Everdingen
  • De uiterwaarden bij Lexmond
  • Zaans Rietveld bij Alphen aan den Rijn
  • Vogelplas Starrevaart bij Leidschendam
  • Landje van Gruiters bij Spaarndam
  • Zuidlaardermeergebied: in de Kropswolderbuitenpolder (provincie Groningen).
  • De Oosterse Bekade Gorzen bij Numansdorp
  • De Kalverpolder bij Zaandam
  • Natuurontwikkelingsgebied Willeskop bij Polsbroekerdam (provincie Utrecht)
  • Bij Yerseke in de Yerseke Moer

Andere vogels
Ook de lepelaars beginnen zo zachtjesaan terug te keren uit zuidelijker oorden. In natuurgebied Quackjeswater zijn bijvoorbeeld de eerste lepelaars gesignaleerd. Hopelijk komt daar weer een groot aantal tot broeden. Wil je in het deltagebied vogels gaan kijken, overweeg dan een bezoek aan dit mooie duinreservaat bij Hellevoetsluis. Dit is meteen een mooie uitvalsbasis naar gebieden als De Kwade Hoek bij Stellendam, de Prunje op Schouwen-Duiveland en de Brouwersdam waar nog steeds een aantal zeevogels te zien valt. Die zullen de komende weken echter in rap tempo verdwijnen.

Een heel andere route legde vogelaar Cornelis Fokker af. Hij doorkruiste zo ongeveer heel Nederland op zoek naar zeldzame soorten als de steppekiekendief, zeearend, Amerikaanse tafeleend en de inmiddels legendarische roodkeelnachtegaal. Dat je niet ver van huis hoeft om mooie soorten te zien, bewijst hij in een bericht ervoor. In de omgeving van IJsselmonde zag hij voor de tweede keer een roodhalsfuut. Een mooie soort, en al helemaal in dat stukje Nederland dat bijna helemaal volgestort is met beton en asfalt.

Zelf was ik dit weekend ook erg in mijn nopjes met de zwerm sijsjes die ik in de Alblasserwaard tegenkwam. Het resulteerde in een serie opnamen waarvan ik de laatste nog niet heb geplaatst.

Of je nou grutto’s gaat kijken of niet: veel vogelplezier toegewenst.

Groeten,

Jako

recensies van de beste vogelboeken