Waterral tijdens mijn vogelrondje in de Zouweboezem

Vandaag weer dicht bij huis gebleven. De Zouweboezem ligt nog net in de Alblasserwaard en is in deze tijd van het jaar een topgebied om vogels te kijken. Zo ook vanmorgen, hoewel ik bij aankomst werd verrast door een fijne motregen. Die maakte mij het filmen niet makkelijk, maar desondanks toch deze waterral weten vast te leggen.

Dat de Zouweboezem een populaire bestemming is, bleek ook. Liefst twee grote groepen vogelaars scharrelden door het gebied. Ondanks de motregen lieten snor, blauwborst, rietzanger, rietgors, fitis, tjiftjaf, cetti’s zanger en winterkoning zich veelvuldig horen en zien. Tafeleend, fuut en slobeend dreven op het water. De bruine kiekendief zweefde boven de rietvelden. En jawel, in de eerste de beste struik zelfs een goudhaantje.

De waterral was een toegift. Ontmoeten zijn vaak toevalstreffers, lees in de Vogelatlas van Nederland. Dat klopt. Deze vogel houdt zich vaak schuil in de vegetatie. ‘Mijn’ waterral volgde de waterlijn en piepte een paar keer mooie te voorschijn.

Drie rietvogels moeten nog arriveren: de kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger en bosrietzanger. Als ook die in het gebied verschijnen is het vogelfeest helemaal compleet. Dan zullen ook de zwarte sterns er weer zijn. Ook mooi om van heel dichtbij te bekijken.

De beste telescopen om vogels mee te kijken: