Wandelen in de Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is één van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland. De biodiversiteit is er zo groot, dat het gebied internationale allure kreeg. Het staat bovendien symbool voor de maakbaarheid in ons land. Eerst was er de Zuiderzee. Toen het IJsselmeer. Toen werd een groot deel van het IJsselmeer ingepolderd. Waarna een deel van het ingepolderde land drassig bleef en veranderde in een moerasgebied dat elke natuurliefhebber deed verbazen. Zo veel vogels en andere bijzondere dieren en planten er opdoken! De oorspronkelijke bedoeling was dat dit gebied de bestemming van bedrijventerrein zou krijgen. Maar dat ging niet door. Hier was met menselijk vernuft, zij het onbedoeld, een fenomenaal natuurgebied aangelegd!

Kies een goed moment

Jaren later zijn de Oostvaardersplassen nog altijd toonaangevend in Nederland. Het behoort met de Waddenzee, de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse Delta en de Veluwe tot de belangrijkste natuurgebieden in ons land. Wil je in Nederland vogels kijken, dan is een bezoek aan de Oostvaardersplassen eigenlijk verplichte kost. Kies evenwel voor een goed moment. Het voorjaar is het meest indrukwekkend. Dan zijn alle broedvogels in het gebied en die laten zich dan horen. Het najaar is ook prima. Dan arriveren tal van vogels uit het hoge noorden. In de winter kan het soms wat tegenvallen. Als het koud is, en er staat een stevige bries, dan houden de vogels die er zijn zich vaak schuil. Je moet dan flink je best doen om veel soorten te zien.

Vogelsoorten die je in de Oostvaardersplassen kunt zien

Natuurlijk weten we allemaal dat je de zeearend in de Oostvaardersplassen kunt zien. Sterker nog: het allereerste paartje zeearenden dat in de jaren negentig in ons land broedde, verkoos de Oostvaardersplassen tot haar broedgebied. Een andere bijzondere vogelsoort die je er kunt zien is het baardmannetje. Geen wonder, want voor deze moerasvogel zijn de uitgestrekte rietvelden een paradijs. Het baardmannetje laat zich in najaar en winter het beste zien. Op koude dagen zoeken ze naar voedsel in de rietpluimen. Ook de blauwborst broedt in het gebied. Vanaf half maart laat deze prachtige zangvogel zich horen en zien. En natuurlijk mag ik de ijsvogel niet vergeten te vermelden. En de kleine zwaan die op de plassen overwintert. Dit zijn zomaar een paar soorten uit de vele andere soorten die je tijdens een wandeling door de Oostvaardersplassen kunt tegenkomen.

Wil je weten welke vogels er recent zijn waargenomen in de Oostvaardersplassen, bekijk dan deze overzichtspagina op waarneming.nl.

Wandelen in de Oostvaardersplassen

De beste manier om vogels te kijken in de Oostvaardersplassen, is om er te gaan wandelen. Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied, heeft verschillende wandelingen in het gebied uitgezet. De kortste route telt ongeveer drie kilometers. De langste ongeveer tien. Ga je wandelen in de Oostvaardersplassen, dan doen alle zintuigen mee. Vaak hoor je de vogels als eerste. Dan zie je ze. En heb je het geluk dan kun je ze langdurig observeren.

jako van gorsel de visdief

Je wandelt van vogelkijkhut naar vogelkijkhut. Je passeert rietkragen, drassige weilandjes, bos en struweel en natuurlijk waterpartijen. Het is deze variatie aan landschapselementen die zorgen voor een rijke vogelstand. Laat overigens niet na om even lekker rustig op een bankje in een vogelkijkhut te gaan zitten en te genieten van wat zich aan je oog voorbij trekt. Als startpunt voor je wandeltocht door de Oostvaardersplassen kunnen het Buitencentrum en het Natuurbelevingscentrum Oostvaarders fungeren. Lekker de verrekijker om de nek en de rugzak gevuld met proviand uit wandelen door de Oostvaardersplassen.

wandelen in de oostvaardersplassen

De beste wandelkaart om te wandelen door de Oostvaardersplassen

Wandelkaart nr. 36 Oostvaardersplassen is de beste wandelkaart om te wandelen in de Oostvaardersplassen. Het is een uitstekende (en betaalbare) gids voor een ontdekkingsreis door dit natuurgebied. Uitgestippelde routes wijzen je de weg en met de kaart op zak kun je ook je eigen weg kiezen. Met de kaart van Falk Staatsbosbeheer (SBB) ga je mee op ontdekkingsreis door dit mooie natuurgebied. Tal van uitgestippelde wandelroutes wijzen je de weg door bossen en duinen, over heide en zandverstuivingen en langs beken en moerassen en wat nog niet meer zal zijn! Staatsbosbeheer wijst erop dat tijdens natte perioden sommige padden glad kunnen zijn. Let dus op het schoeisel dat je aantrekt.