Vogelwandeling op Sint-Philipsland

Sint-Philipsland is het kleinste Zeeuwse eiland. Het wordt aan alle kanten omringd door de Oosterschelde. Behalve in het oosten: daar scheidt het Schelde-Rijnkanaal dit eiland van het Brabantse land. Vroeger strekten zich hier uitgestrekte kweldergebieden uit. Sinds de aanleg van Philipsdam en Oesterdam zijn deze kweldergebieden veranderd in halfopen natuurgebieden waar wilde paarden en koeien de boel open houden. Eén van die gebieden is natuurgebied de Slikken van de Heen. Hier kun je in het voorjaar heerlijke vogelwandelingen maken en dus in mijn serie Vogelwandelingen vandaag een wandeling door dit gebied.

Vogelwandeling op Sint-Philipsland

De Slikken van de Heen zijn dus oude kwelders die nu begroeid zijn met een kruidenrijke vegetatie. Koeien en paarden houden vlier, meidoorn, wilg en andere struiken en bomen kort en voorkomen zo dat het gebied langzaam maar zeker verandert in een heus bos. Dat halfopen landschap werkt als een magneet op zangvogels. In het voorjaar kun je hier dan ook een formidabele vogelwandeling maken. In vrijwel elke struik zit wel een zangvogel te zingen.

Laatst bezocht ik het gebied weer eens om er een vogelexcursie te geven. We gingen het gebied binnen via de ingang bij het Schelde-Rijnkanaal. Maar we waren het gebied nog niet in of we zagen al een paartje roodborsttapuiten. En een paartje futen zwom vlak onder ons in het kanaal. Eén van de futen had juist een behoorlijk grote vis gevangen. Aalscholvers vlogen laag over het water. Bergeenden vlogen over onze hoofden. En spreeuwen zochten in het gras naar emelten en andere voedzame ongewervelde dieren.

Eenmaal in de Slikken van de Heen barste het vogelkoor pas echt los. In haast elke struik zat een grasmus te zingen. Boompiepers zongen ook tegen elkaar op, evenals tjiftjaf en fitis. In de bomen langs het kanaal hoorden we ook vinken. Zanglijsters probeerden elkaar te overtroeven, evenals de merels met hun wat kalmere zang. In de verte hoorden we de koekoek. Een paar stappen verder hoorden en zagen we opeens een bosrietzanger, een zwartkop en weer een paar soorten die ik hiervoor al noemde. De spotvogel zat ik een bosje wat verderop te zingen. Een vrouwtje gekraagde roodstaart zocht naar voedsel in een greppel. Plotseling vloog een boomvalk over. Boven ons kwamen blauwe reiger, bergeend, krakeend en boerenzwaluw overvliegen. Staartmeesjes passeerden ons en vlak voor ons ratelde een braamsluiper. De tuinfluiter zat te zingen, koolmees en pimpelmees lieten zich horen. Een bruine kiekendief wiekte over. En vanachter de gluurmuur zagen we meerkoet en kuifeend. Twee nachtegalen zongen tegen elkaar op. Toen zagen we plots de koekoek in een boomtop zitten. Kneu en putter vliegen aldoor heen en weer. Een schitterende wandeling, vroeg in de ochtend met héél veel zangvogels. Een echt vogelfeest!

Algemene informatie
De Slikken van de Heen heeft twee ingangen, beide aan de Campweg, Sint-Philipsland. Ik geef voorkeur aan de ingang tegen de zeedijk aan (51°37’10.4″N 4°11’44.4″E). Hier heb je meteen een prachtig panorama over het kanaal en hier hoor je de auto’s niet meer razen. Wel komt af en toe een schip voorbij tjoeken.

Je wandelt door het hek het betonnen pad op. Na een paar honderd meter zie je een klaphek en wandel je gebied in. Hou rekening met de koeien en paarden en zelfs de wisenten. Hou gepaste afstand en gedraag je rustig. Deze rustige beesten kunnen vervaarlijk zijn, zeker als ze kalfjes of veulens hebben.

Het wandelpad is duidelijk aangegeven. Wij kozen ervoor om links aan te houden. Je slingert dan om het bos heen en komt uiteindelijk op het wandelpad uit bij de andere ingang. Hou daar rechts aan en je komt uiteindelijk bij het vogelkijkscherm. Probeer je onzichtbaar te maken achter de kijkgaten. Echt waar, vogels zien je echt door die kijkgaten. Dat is het grote nadeel van gluurmuren. Schuwe vogels gaan direct op de wieken als ze je zien.

Is het lange tijd droog geweest, dan volstaan wandelschoenen. Heeft het echter geregend, dan is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Na de gluurmuur wandel je langzaam maar zeker naar het startpunt. Maar je krijgt nog de mogelijkheid om naar links af te slaan. Dan maak je echt een heel lange wandeling door het gebied. Je slingert door de Slikken van de Heen en komt uiteindelijk op het betonnen pad langs het kanaal uit. Een lekker ochtendje in de natuur!

Omdat de route duidelijk is aangegeven, doe ik die hier niet nog eens over. Je vindt de weg eenvoudig door het gebied. Ik vind het voorjaar de mooiste periode voor een vogelwandeling door de Slikken van de Heen. In andere jaargetijden is het natuurlijk ook een mooi natuurgebied waar je de nodige vogels zult zien. Maar dan zitten de zangvogels natuurlijk veel minder fanatiek te zingen. Let in najaar en winter zeker op de watervogels op het kanaal. Brilduiker, middelste zaagbek, grote zaagbek, soms een nonnetje en vrijwel altijd fuut en aalscholver laten zich hier dan zien. In de winter maak je kans op de klapekster. En een eind verderop doet sinds een paar jaar de zeearend serieuze broedpogingen. Tot nu toe altijd zonder resultaat.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving in Zeeland

Met deze tips ontdek je de natuur in Zeeland nog beter:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, ook in heel Zeeland en soms met geheel contactloos verblijf en dus heel veilig!)

(voor elk budget een paar goede opties)

(lekker comfortabel genieten op één van de mooiste locaties in Zeeland)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)