Vogelwandeling Lexmond

Redelijk centraal gelegen in Nederland ligt het dorp Lexmond langs de A2 en A27. En bij Lexmond ligt een geweldig natuurgebied waar je het hele jaar een heerlijke vogelwandeling kunt maken: de Zouweboezem. Eerlijk is eerlijk: de periode tussen half maart en half juni is het aller-interessants. Dan zijn de vele zangvogels in het moerasgebied actief en geniet je van een fantastisch vogelkoor. Hieronder lees je meer over de Vogelwandeling Lexmond, een artikel in mijn serie Vogelwandelingen.

Beschrijving vogelwandeling Lexmond

De Vogelwandeling Lexmond start in het buurtschap Sluis. Daar begint het wandelpad dat je door de Zouweboezem voert. Eenmaal uit de auto begint het vogels kijken al. Zeker in het voorjaar. Dan hoor je in het struweel het gezang van groenling, zwartkop, rietzanger, huismus en merel.

De wandeling door de Zouweboezem voert je langs rietvelden met daarin moerasvogels als snor, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst en rietgors. Vanaf mei kun je de zwarte stern van dichtbij bekijken. Aan de andere zijde van het wandelpad heb je uitzicht over weilanden en boomgaarden. Hier vliegen zangvogels als groenling, putter, kneu, heggenmus en tuinfluiter rond. In de weilanden struint soms een ooievaar rond en schuimt een purperreiger langs een slootkant.

Verderop vind je een authentiek blauwgrasland waarin ook orchideeën groeien. Tegenover de standaardmolen bevindt zich een moerasbos met daarin een grote kolonie purperreigers. Verder voert de Vogelwandeling Lexmond je door een halfopen terrein met meidoorns en vlierstruiken. Dit deel wordt begraasd door een kleine kudde koeien. In de winter kun je in de elzenbomen enorme groepen sijsjes, putters en andere vinkachtigen zien.

Wat ik het leuke vindt van de Zouweboezem is dat in het voorjaar al die zangvogels zich van redelijk of zelfs heel dichtbij laten bekijken. Beweeg je rustig door het gebied, dan blijft dat ook zo.

Algemene informatie
De Vogelwandeling Lexmond start op de parkeerplaats aan het einde van de Boezemweg, Lexmond (51°57’29.3″N 4°59’06.8″E). Aan je rechterhand bevindt zich een parkeerplaats.

Totale lengte ongeveer 4 kilometer. Moeilijkheidsgraad: eenvoudig. Je wandelt over verhard en onverhard pad. Bij nat weer is waterdicht schoeisel handig. Hier en daar wel uitkijken als je even moet afdalen. Hier kan het gras verraderlijk glas zijn. Duur zonder vogels kijken en ander halt houden: ca. 1,5 uur. Duur met vogels kijken: variabel, reken op minimaal 2 uur.

Horeca is er niet in het gebied. Daarvoor moet je in Lexmond zijn, hoewel ook in dat dorp het aantal horeca-gelegenheid heel beperkt is. Het dorp Meerkerk biedt wat meer opties.

Langere wandeling
De wandelroute die ik hieronder beschrijf is een korte wandeling. Je kunt de Zouweboezem echter ook rondlopen. Dat is een wandeling van een kilometer of twaalf. In plaats van dat je bij de standaardmolen linksaf het bruggetje overgaat, ga je rechtdoor richting Meerkerk. In Meerkerk wandel je via Tolstraat en Zouwedijk naar Sluis. Let op: dit vind ik qua verkeer niet het meest aantrekkelijke deel van de wandeling. Hier rijden behoorlijk veel auto’s. Je passeert echter wel een plas met een kolonie aalscholvers en blauwe reigers.

1
Op de parkeerplaats luister en kijk je naar de zangvogels in het struweel. Zwartkop, rietzanger, cetti’s zanger, huismus, groenling en huismus zingen hier (in het voorjaar). Loop ook even naar het hek met uitzicht over de Zouweboezem. Hier broedt de roodborsttapuit soms. De bruine kiekendief foerageert er. En verder heb je gewoon een fraai uitzicht over het natuurgebied.

2
Wandel over het geasfalteerde pad langs het moerasgebied. Tussen parkeerplaats en eerste vlonder luister en kijk je in het voorjaar naar moerasvogels als snor, kleine karekiet, rietzanger, winterkoning, tjiftjaf, sprinkhaanrietzanger, cetti’s zanger en blauwborst. In de braambossen aan de andere kant van het pad broeden grasmus en kneu. In de coniferenhaag langs de boomgaard zie je zangvogels als zwartkop, kneu, tuinfluiter, groenling en zanglijster.

3
Op het vlonder langs het asfaltpad heb je vanaf eind mei tot en met juli uitzicht over de kolonie zwarte sterns die hier huist. Je ziet er ook visdiefjes foerageren. Kuifeend en tafeleend dobberen er op het water.

4
Sla het vlonderpad rechtsaf naar de gluurmuur. Je loopt door het rietveld. Zangvogels als kleine karekiet, blauwborst, rietgors, snor en bosrietzanger zie en hoor je hier in het voorjaar. De gluurmuur biedt een weids uitzicht over het gebied. Hier maak je kans op de waterral en soms zelfs de roerdomp. In de winter kun je hier vele eendensoorten zien, waaronder de wintertaling, slobeend en dodaars. Steltlopers zie je er ook, maar dat zijn wat mij betreft verrassingen van de dag.

5
Loopt in de richting van het vakantiehuisje De Kikker. Achter dit huisje bevindt zich een bos. Aan de rand en in het bos maak je kans op soorten als de grauwe vliegenvanger, spotvogel, fitis, putter, zwartkop en vele andere soorten. In het rietveld tegenover de kikker kun je de roerdomp horen.

6
Vanuit de vogelkijkhut heb je een geweldig uitzicht over het blauwgrasland met de grutto’s, kieviten en vele orchideeën.

7
Bij de standaardmolen draait je vizier richting het bos aan de overkant van het water. Hier bevindt zich een grote kolonie purperreigers. Ook hebben zich de eerste lepelaars gemeld. De purperreigers vliegen heen en weer tussen kolonie en weilanden waar ze gaan foerageren. In de toppen van de bomen kun je vanaf eind april de koekoek zien en horen.

8
Ga voor de standaardmolen linksaf het bruggetje over. Je gaat nu de Achthovense Polder in. Je wandelt over een onverhard pad met aan weerszijden knotwilgen.

9
Eerste bruggetje linksaf. Je komt nu in een half open gebied met daarin meidoorns en vlierstruiken. In het voorjaar zie en hoor je hier de sprinkhaanrietzanger, grasmus, kneu en putter. Probeer ook even de waterplas te overzien op zoek naar watervogels.

10
Ga op het bankje zitten en bekijk het blauwgrasland nu vanaf de andere kant.

11
Hek door en je bevindt je weer op het geasfalteerde pad waar je al eerder liep. Sla rechtsaf, geniet nog een keer van de moerasvogels en je belandt uiteindelijk op de parkeerplaats.

Ik hoop dat je hebt genoten van dit prachtige gebied.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?