Vogelwandeling door de Groene Jonker

Bij Zevenhoven, een dorpje boven Woerden, heb ik een paar jaar geleden een wel heel fijn natuurgebied ontdekt: de Groene Jonker. Nog niet eens zo heel lang geleden werden de weilanden hier omgevormd tot natuurgebied. Nu vind je er een prachtig moerasgebied waar je in het voorjaar van dichtbij verschillende rietvogels kunt zien en beluisteren. Denk aan de blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, snor en rietgors. Er is een wandelroute door het gebied aangelegd en daarom in mijn serie Vogelwandelingen dit keer een vogelwandeling door de Groene Jonker.

Vogelwandeling door de Groene Jonker

Natuurgebied de Groene Jonker wordt gedomineerd door waterpartijen met ondiepe delen, rietvelden en hier en daar een opschietende wilg. Een ideaal gebied dus voor de rietvogels die ik hierboven al noemde. Natuurlijk zie en hoor je hier dan ook nog zangvogels als winterkoning, fitis en tjiftjaf. Maar zelf bezoek ik het gebied vooral voor blauwborst en snor. Op de waterplas drijven eenden als wintertaling, zomertaling, slobeend, krakeend, bergeend, smient en kuifeend. Fuut en geoorde fuut broeden er. En op de eilanden in de plassen scharrelen steltlopers als kemphaan, tureluur, groenpootruiter, kluut en grutto rond. Soms zelfs steltkluten. Er worden af en toe ook echte zeldzaamheden gezien, zoals in 2021 de Siberische wintertaling. Aan één ding moet ik wel wennen: het natuurgebied ligt onder een aanvliegroute van Schiphol. Er vliegen dus regelmatig vliegentuigen over met hun hinderlijke geluid dat bepaald geen bijdrage levert aan de natuurbeleving.

Algemene informatie
De Groene Jonker wordt beheerd door Natuurmonumenten. Je bereikt het gebied door in je navigatie in te voeren: Hogedijk 2, Zevenhogen (52°10’38.3″N 4°49’51.5″E). Er is een aardige parkeerplaats aanwezig die echter op drukke dagen in het voorjaar wel vol kan staan. Is dat het geval, rij dan even door over de Hogedijk, volg de bocht naar links en parkeer je auto op de tweede parkeerplaats onder aan de dijk. Je loopt vanaf beide plaatsen direct het gebied in.

Door de Groene Jonker is een wandelroute uitgezet van 3 kilometer. Zonder vogels kijken ben je daar in drie kwartier wel klaar mee. Maar ga je vogels kijken dan kun je zomaar een paar uur later het gebied verlaten. Dat is mijn ervaring althans.

De beste tijd om vogels te kijken in de Groene Jonker is het voorjaar, de periode april tot en met eind mei. Dan zijn de zangvogels het meest actief. Kies liefst voor een zomerse dag met weinig wind. Dan zitten de zangvogels hoor in het riet.

Op de parkeerplaats vind je gedetailleerde informatie op het paneel.

1
Loop vanaf één van de parkeerplaatsen het gebied in. Je komt al meteen in het rietveld. Luister waar vogels zitten te zingen en koers daar op af.

2
Op rustige dagen qua weer zitten de zangvogels hoog in het riet. Benader ze omzichtig om ze niet te verstoren. Mijn ervaring is dat de meeste rietvogels niet heel schuw zijn, mits je ze maar heel voorzichtig benadert.

3
Speur ook de plassen af op zoek naar de geoorde futen, eendensoorten en steltlopers.

4
De wandelroute slingert door het gebied. Je loopt ook nog een stukje langs de Hogedijk.

5
De wandelpaden zijn onverhard. Gras dat tijdens droge periode lekker hard is. Tijdens natte perioden kan het lekker drassig en modderig zijn.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)