Vogelwandeling bij Zevenhuizen (Zuid-Holland)

Kun je in één van de dichtst bevolkte stukjes Nederland vogels kijken? Wonderlijk genoeg kan dat! Bij het Zuid-Hollandse dorp Zevenhuizen ligt een plas die zijn naam te danken heeft aan het dorp: de Zevenhuizerplas. Deze plas ligt ingeklemd tussen stedelijke bebouwing, kassencomplexen en bedrijventerreinen. Maar de beleidsmakers hielden ook rekening met de groene wensen. Ze legden aan de noordkant een natuurstrook aan en die natuurstrook is zeer in trek bij vogels. Sterker nog, het is in de winter één van de beste plekken om baardmannetjes te zien. Meer erover lees je in mijn artikel vogels kijken in de Zevenhuizersplas. Maar nu dus in mijn serie Vogelwandelingen vandaag een wandeling over de noordoever van de Zevenhuizerplas.

Vogelwandeling bij Zevenhuizen

De noordoever van de Zevenhuizerplas loopt over in de Eendragtspolder dat deels ingericht is als natuurgebied en als roeigebied. Ook een interessant gebied om vogels te kijken! In één van de elektriciteitsmasten broedt de slechtvalk die je in het voorjaar kunt zien baltsen. Over de rietlanden en de graslanden wiekt in de winter de blauwe kiekendief en in de zomer natuurlijk zijn blauwe neef. Maar het mooiste vind je toch echt in het rietland op de noordoever. In de zomer kun je hier met veel geluk de roerdomp zien en soorten als de waterral, kleine zilverreiger, soms zelfs een kwam en tal van zangvogels als blauwborst, kleine karekiet en rietzanger. In de winter loopt het op sommige dagen echt storm met vogelaars. Die kijken vanaf het fietspad het riet in, in de hoop een glimp (en liefst meer dan dat) van de baardmannetjes te zien. Dit is echt één van de beste plekken om baardmannetjes te zien en te fotograferen. Ze duiken meestal ergens halverwege het rietveld op, maar je kunt ze over de hele natuurstrook zien. Vergeet overigens ook de Zevenhuizerplas zelf niet. Op het water naast het fietspad kun je in de winter watervogels als dodaars, fuut, kuifeend, krakeend, slobeend en krooneend zien. Deze vogelwandeling is qua afstand niet erg lang, hooguit twee kilometer denk ik. Maar als je baardmannetjes wilt zien, hou er dan rekening mee dat je soms een tijdje moet wachten en dan kan je vogelwandeling zo maar flink langer uitvallen.

Praktische informatie
Je bereikt de natuurstrook bij de Zevenhuizerplas door te navigeren naar de Middelweg, Zevenhuizen. Rij vanuit de richting Zevenhuizen voorbij de Slingerkade en parkeer je auto op de parkeerplaats aan je linkerhand (coördinaten: 51°59’05.1″N 4°33’44.1″E).

Ik vind zelf de winter en het voorjaar de meest geschikte seizoenen om hier vogels te gaan kijken. In de winter voor de baardmannetjes en andere wintervogels en in het voorjaar voor de rietzangers. Natuurlijk kun je in zomer en najaar ook mooie waarnemingen doen, denk aan de roerdomp, maar dat blijven ook daar exceptionele waarnemingen.

Hou er rekening mee dat in dit dichtbevolkte gebied alle grond dubbel en dwars wordt benut. Wandelen, joggen, fietsen, duiken, de hond uitlaten, roeien, wonen, zwemmen, naakt recreëren, dit alles gebeurt op dit kleine stukje Nederland. Dit betekent dat het in de weekenden soms best druk kan zijn langs de plas.

Je wandelt vanaf het parkeerterrein naar het oosten, dus richting Zevenhuizen. Volg het fietspad en je ziet na honderd meter vanzelf het dode populierenbos, of wat er nog van over is. Je wandelt nu richting de plas en hier begint mijn route:

1.
Je kunt linksaf het rietveld in. Doe dat zeker. Staat het riet hoog, dan maak je hier al kans op baardmannetjes, hoewel dit niet de hotspot is. Luister ook naar waterral, speur naar eenden en let ondertussen ook op zangvogels. Vanuit de omliggende bosjes kunnen groepjes met mezen opduiken. En ik zag er laatst een groepje koperwieken heen en weer vliegen. Het pad slingert door het rietland en uiteindelijk kom je weer op het fietspad.

2.
Steek het fietspad over en kijk vanaf de brug naar links en rechts. Speur het water af naar eenden. Hier maak je kans op krooneenden. Zitten die er niet, wandel dan het eiland op en kijk aan de andere kant van het eiland over het water op zoek naar overwinterende krooneenden. Tijdens strenge winters kunnen hier behoorlijke groepen krooneenden zitten.

3.
Je wandelt over het fietspad in de richting van Zevenhuizen. Aan je linkerhand bevindt zich het rietland. Luister of je de baardmannetjes hoort. En speur ondertussen ook naar andere moerasvogels. Waterrallen zitten hier het hele jaar door, maar door hun geringe grootte zie je ze al snel over het hoofd. Goed speuren dus.

4.
Voor het tweede bruggetje hou je halt bij een open stuk in het rietveld. Dit is de beste plek om de baardmannetjes te zien.5.
Vervolg je wandeling over het fietspad en sla linksaf zodra dat kan. Je wandelt nog altijd langs het rietland.

6.
Sla linksaf het ruiterpad op. Je loopt nu door rul zand. Ook hier kun je de baardmannetjes horen en zien. Helaas heb je hier in de ochtend zonlicht tegen. Dat kan mooi zijn, maar is niet ideaal om te fotograferen. Luister en speur ook naar andere rietvogels.

7.
Je passeert het oude populierenbos en kunt er nu voor kiezen om naar de auto te gaan, of je tocht te vervolgen door de Eendragtspolder.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?