Vogelwandeling bij Waddinxveen

Boskoop, Waddinxveen en Gouda zijn behoorlijk aan elkaar verknoopt, maar toch ligt ergens tussen deze plaatsen een klein natuurgebiedje verstopt: ‘t Weegje bij Waddinxveen. Het heeft ook een functie als recreatiegebied, maar je kunt er toch heel aardig vogels kijken. Een vogelwandeling in dit gebied duurt zonder te stoppen ongeveer drie kwartier, maar een vogelaar wordt geacht regelmatig stil te staan en dat zal in ‘t Weegje zeker het geval zijn. Vandaag in mijn serie Vogelwandelingen een vogelwandeling bij Waddinxveen door het Weegje.

Vogelwandeling bij Waddinxveen

Het Weegje bestaat uit moeras, plasdras, rietvelden en parkachtige bosjes. En dat betekent dat je er een grote afwisseling van vogelsoorten kunt zien, vooral in het voorjaar. Het startsein wordt gegeven door de grutto’s in februari of begin maart. Elk jaar strijkt dan een grote groep grutto’s neer die aansterken in dit gebied voordat ze zich verspreiden over de weilanden om het broedseizoen in te gaan. In het plasdrasgebied kun je ze zien staan met natuurlijk andere waterminnende vogels als grauwe gans, brandgans, wilde eend, smient, krakeend, bergeend, wintertaling en steltlopers als kievit, tureluur en watersnip. Is het voorjaar eenmaal in volle gang dan hoor en zie je er zangvogels als winterkoning, snor, rietzanger, cetti’s zanger, kleine karekiet en koekoek. Tijdens mijn vogelwandeling zag ik er ook een grote bonte specht roffelen.

Praktische informatie
Je bereikt Het Weegje door te navigeren naar Het Weegje 4, Waddinxveen (coördinaten 52°00’52.1″N 4°39’56.0″E). Je komt dan op het parkeerterrein van Restaurant Het Praathuis.

De beste periode om Het Weegje te bezoeken is de periode februari tot en met juni. Welke vogelsoorten je in deze periode kunt zien, lees je in mijn artikel vogels kijken in het Weegje bij Waddinxveen. Liefst ga je vroeg in de ochtend op pad. Dan lopen er ook nog niet veel mensen met honden door het gebied. De wandelpaden zijn over het algemeen verhard. Alleen enkele zijpaadjes leiden je over onverhard pad. Hou daar rekening mee in regenachtige perioden.

1.
Vertrek vanaf de parkeerplaats. Ik kies ervoor om tegen de klok in te lopen. Dan heb je vroeg in de ochtend het grootste deel van de wandeling de zon in je rug.

2.
Speur in het elzenbos naar zangvogels. In februari en maart is het nog vrij rustig. Winterkoning, roodborst, vink, putter, staartmees, koolmees, pimpelmees, boomkruiper en cetti’s zanger laten zich er horen. Later in het voorjaar maak je ook kans op koekoek, fitis, tjiftjaf, zwartkop, grasmus en tuinfluiter. Aan de andere kant van het water zie je de kolonie aalscholvers met blauwe reigers.

3.
Neem de zijpaadjes langs het water, maar sla ook de zijpaadjes langs en door het rietveld niet over. Vanaf april maak je hier kans op rietvogels als snor, kleine karekiet en rietzanger.

4.
Je passeert een grasveld met uitzicht over het plasdrasgebied. Aan de overkant zie je de vogelkijkmuur. In februari en begin maart zie je hier een grote groep grutto’s die zich voorbereiden op het broedseizoen. Speur naar de enkel IJslandse grutto’s die zich in de groep kunnen bevinden.

5.
Bewonder de grutto’s en andere vogels ook vanaf het fietspad.

6.
Je passeert een huis en wat vervallen gebouwtjes. Hier maak je kans op de heggenmus en zanglijster.

7.
In het diepere water op de hoek maak je kans op de blauwe reiger en fuut. Hou links aan.

8.
Je passeer de gluurmuur. Tja, de gluurmuur levert je in de vroege ochtend niet het mooiste beeld op omdat je te kampen hebt met tegenlicht. Toch even stilstaan, zou ik zeggen, al was het maar om te ontdekken dat de zon je verblindt.

9.
Je passeert een weiland aan je rechterhand. Hier foerageren in de winter groepen smienten.

10.
Je wandelt richting de parkeerplaats. Sla in februari en in het voorjaar je blik naar rechts op de kolonie aalscholvers met een enkele blauwe reiger.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?