Vogelwandeling bij Ridderkerk

Ridderkerk sluit naadloos aan op Rotterdam en wordt omringd door asfalt, bedrijventerreinen en ook nog eens door drukbevaren rivieren. Werkelijk, kun je daar nog vogels kijken? Ik verzeker je: dat kan! Een voormalige polder werd teruggegeven aan de natuur en in verbinding gebracht met de rivier de Noord. Nu stroomt tweemaal daags het water in en uit. De ijsvogel kun je er zien, en massa’s watervogels. Vandaar dus dat ik regelmatig een vogelwandeling door deze polder bij Ridderkerk maak. Zo ook deze week, toen ik er kluten filmde. Een verslag van een vogelwandeling bij Ridderkerk in mijn serie Vogelwandelingen.

Beschrijving vogelwandeling bij Ridderkerk

De voormalige landbouwpolder waar ik het hierboven over had, heet de Crezéepolder. Het is nu een uitgestrekt slikgebied met brede rietkragen. De polder wordt omringd door dijken waarover je kunt wandelen. Hier een rondje wandelen ligt dus voor de hand. Je maakt dan kennis met de rivier de Noord, het slikkengebied met zijn getijde, de brede rietkragen en als je wilt ook authentieke gorzen.

De soorten die je er ziet, variëren natuurlijk met de seizoenen. In het voorjaar volg je er de verrichtingen van broedvogels als kluut, tureluur, kleine plevier, kievit, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst en de ijsvogel. Deze vogels zie je er in de rest van het jaar natuur ook, aangevuld met watervogels als krakeend, slobeend, fuut, aalscholver en allerlei steltlopers die er tijdens de trekperioden een tussenstop maken: van watersnip tot oeverloper, witgatje, grutto tot soms een steltkluut. Tijdens de trekperioden kun je er verrassende waarnemingen doen. Zo heb ik er eens een porseleinhoen van dichtbij gefilmd. Let trouwens ook op de meeuwen. Tussen de zilvermeeuwen kan zomaar een pontische meeuw zitten, of een geelpootmeeuw. Altijd mooi vind ik de lepelaars die in het ondiepe water jagen.

In de gorzen hoor en zie je vogels als de buizerd, havik, sperwer, ijsvogel (in de kreken), matkop, boomkruiper, grote bonte specht, groene specht, tuinfluiter, zwartkop, winterkoning, bosrietzanger en gekraagde roodstaart.

Hou er rekening mee dat aan de ene kant van het natuurgebied de A15 ligt. Het verkeer raast voorbij en dat geluid is altijd te horen.

Algemene informatie
De Vogelwandeling bij Ridderkerk start op de parkeerplaats aan de Oostmolendijk te Ridderkerk (51°51’30.1″N 4°38’26.4″E).

Totale lengte ongeveer 5 kilometer. Moeilijkheidsgraad: eenvoudig. Je wandelt over verhard en onverhard pad. Bij nat weer is waterdicht schoeisel handig. Hier en daar wel uitkijken als je even moet afdalen. Hier kan het gras verraderlijk glas zijn. Duur zonder vogels kijken en ander halt houden: ca. 1,5 uur. Duur met vogels kijken: variabel, reken op minimaal 2 uur.

Horeca is er niet in het gebied. Daarvoor moet je in een van de omliggende dorpen zijn.

De route is niet moeilijk: je loopt namelijk in een rondje. Je komt uiteindelijk weer als ‘vanzelf’ bij de auto terecht.

Heb je veel energie, dan verleng je de wandelroute met een rondje door de Gorzen van Ridderkerk. Hier zijn het vooral zangvogels waar je op let. Soms vliegen hier ook roofvogels als buizerd, havik en sperwer.

1.
Vanaf de parkeerplaats loop je de dijk op. Deze route voert je tegen de klok in. Je slaat dus linksaf en loopt langs de A15 naar de rivierdijk. Bij laag water zie je hier slikken waarop eenden en steltlopers foerageren. In mei en juni let je speciaal op de jonge tureluurs en kluten.

2.
Langs de rivierdijk groeit aan de binnenzijde een brede strook riet. Hier kun je in de winter baardmannetjes zien of horen. In het voorjaar broeden hier de rietzanger, kleine karekiet en rietgors.

3.
Sla na een paar honderd meter linksaf richting het vogelkijkscherm. Het perspectief is niet heel fraai, het scherm staat namelijk ontzettend hoog. Je kijkt op de vogels neer. Maar het scherm kijkt wel uit over een eiland waarop je vaak heel veel watervogels kunt zien. Ondertussen ben je een brede rietkraag gepasseerd waar je de zangvogels van het riet kunt zien en horen (in het voorjaar).

4.
Je loopt over het wandelpad langs het water naar de rivierdijk. Pas op, dit modderige pad kan glad zijn. Speur in het najaar in de rietkraag naar de waterral. Héél soms laat de roerdomp zich zien.

5.
Wandel de brug over. Aan de overkant van het water hangen bomen over het water. Een van de beste plekken om de ijsvogel te zien.

6.
Heb je veel energie, sla dan na het water direct recht het schapenweiland in. Wandel langs het water naar de gorzen. Klim het hek over, steek de loopbrug over en verdwijn in het oeverbos. Ook hier loop je uiteindelijk in een kringetje, hou dus consequent een richting aan dan kom je als vanzelf weer terug bij het hek waarover je geklommen bent. Daar loop je weer terug naar de Crezéepolder en sla je rechtsaf. De Crezéepolder ligt nu aan je linkerhand. Soms vliegt hier de groene specht over het pad.

7.
Door het houten hek en direct naar link. Je wandelt nu onder langs de dijk. Ben je in het najaar de eerste wandelaar, vroeg in de ochtend, dan zie je hier geheid watersnippen opvliegen.

8.
Je blijft rechtdoor lopen. Je ziet de auto denk ik al staan. Je passeert het tweede vogelkijkscherm. Ik vind het eerlijk gezegd geen aangenaam scherm. Er staat bovendien een lompig hek pal naast. Het lukt alleen Lange Jan om over dit hek te kijken, maar die verblijft uitsluitend in de Efteling. Heel jammer, want zou dit hek er niet staan, dan had je vrij uitzicht over een van de meest interessante delen van de Crezéepolder. Langs deze oever verblijven vaak honderden steltlopers. Had de beheerder hier nu niet in één moeite door even een heel brede en diepe sloot kunnen graven?

9.
Je bent weer bij de auto en je kunt gaan waar je wilt. Ik hoop dat je hebt genoten van deze vogelwandeling bij Ridderkerk.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)