Vogelwandeling bij Oud-Vossemeer

Op het Zeeuwse eiland Tholen bevinden zich een aantal natuurgebieden die zich bij uitstek lenen voor een vogelwandeling. Eén die gebieden het Het Stinkgat bij Oud-Vossemeer. Dit oude restant van een oude kreek ligt ingesloten tussen de Krabbenkreek, een mooie uitloper van de Oosterschelde en de Rammegors, een gebied dat langzaam maar zeker terug verandert in een ouderwets kweldergebied. Hier kun je een heerlijke vogelwandeling maken en vandaar deze routebeschrijving in mijn serie Vogelwandelingen.

Vogelwandeling rond het Stinkgat en de Rammegors

Het Stinkgat is het restant van een oude kreek. Kijk je goed, dan zie je dat hier ooit een kreek het eiland heeft doorsneden. Het afgesloten water kent nu diepe en ondiepe delen. En die variatie trekt massa’s watervogels aan. Afhankelijk van de tijd van het jaar kun je hier steltlopers zien als tureluur, groenpootruiter, zwarte ruiter, bontbekplevier, watersnip, krombekstrandloper, scholekster, rosse grutto, witgatje en oeverloper. In de zomer foerageren er lepelaars in het gebied. En wanneer ik het gebied bezoek, dan zie ik er regelmatig een koppeltje patrijzen. Zeearend, buizerd, bruine kiekendief, torenvalk en slechtvalk zijn roofvogels die in het gebied jagen. Het aardige is: je kunt het gebied goed overzien vanaf het wandelpad en vanachter een gluurmuur. Die gluurmuur moet je wel omzichtig betreden, want door de kijkgaten zien de schuwe vogels jou ook. Je snapt wat het effect van jouw verschijning is.

Aan de andere kant van de zeedijk bevindt zich een uitloper van de Oosterschelde. Bij laag water vallen hier uitgestrekte modderbanken vrij. Wulp, tureluur, zilverplevier, bontbekplevier, scholekster, bonte strandloper, wintertaling en rotgans zijn soorten die je hier dan kunt zien. En verderop, in de Rammegors, kun je al deze soorten ook zien, zowel bij hoog als bij laag water. Kortom, een gevarieerde wandeling waarin je tal van ‘zilte soorten’ kunt zien.

Algemene informatie
Het Stinkgat bereik je door te navigeren naar de Hollaereweg, Oud-Vossemeer (51°35’45.2″N 4°09’58.2″E). Let op: vanaf de provinciale weg mag je deze weg in inslaan, kies daarom voor de parallelweg.

Voor een vogelwandeling in mijn serie is deze wandeling behoorlijk lang. Ca. 8 kilometer in de meest uitgebreide versie. Je kunt ook kiezen voor een verkorte versie. Doe dus goede wandelschoenen aan. De moeilijkheidsgraad is eenvoudig. Behalve dat je af en toe een dijk op- of afgaat is de route verder helemaal vlak. Je loopt over verhard en onverhard pad. De afstanden tot de vogels zijn soms behoorlijk groot. Neem dus zeker een goede verrekijker mee. En liefst een telescoop, maar om die zo lang met je mee te zeulen…

Vogels kijken kun je hier het hele jaar door.

1.
Loop vanaf de parkeerplaats aan de Hollaereweg het natuurgebied in. Laat het valhek niet al te hard dichtklappen om te voorkomen dat de vogels in het gebied opvliegen. Hier kun je direct het gebied al overzien. Trouwens: voor de parkeerplaats loopt een brede sloot met een brede rietkraag. Hier maak je kans op rietzanger, blauwborst, ijsvogel en dodaars.

2.
Wandel door het volgende klaphek naar de gluurmuur. Wederom: omzichtig te werk gaan, want de vogels zien jou door de kijkgaten even goed als jij hen. Hier heb je uitzicht over de kreek met zijn vele steltlopers en het grasland erachter met soms enorme groepen brandganzen en rotganzen. In het struweel maak je kans op putter, kneu en sprinkhaanrietzanger.

3.
Wandel naar de zeedijk. Let op of je mogelijk patrijzen ziet. In de lage meidoorns maak je kans op de roodborsttapuit.

4.
Ga aan de buitenkant van de zeedijk rechtsaf. Je hebt nu uitzicht over de Krabbenkreek met zijn kwelders en droogvallende slikken.

5a.
Steek de provinciale weg over en sla links af voor de uitgebreide route.

5b.
Steek de provinciale weg over en sla rechtsaf voor de korte route. Je wandelt nu in de richting van de parkeerplaats. Sla ondertussen nog wel een blik over de Rammegors die je wellicht hierna met de auto bezoekt.

6.
Aan het eind van de provinciale weg sla je rechtsaf richting de brug over het Schelde-Rijnkanaal. Je loopt over het fietspad en gaat uiteindelijk rechts onder de brug door. Je loopt nu langs het Schelde Rijnkanaal. Let hier in najaar en winter op vogels als brilduiker en middelste zaagbek. Werp ook af en toe een blik over de Rammegors door de dijk op te gaan.

7.
Aan het eind sla je rechtsaf richting de Zeedijk. Je loopt nu langs een uitgebreid krekenstelsel dat ooit een zout kweldergebied is geweest. Nu broeden er hier en daar oeverzwaluwen. Op de dijk ga je links en meteen rechts, of eigenlijk: rechtdoor langs de boerderij in de richting van de parkeerplaats.

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland? Gelegen op een bijzondere locatie, bijvoorbeeld midden in de natuur? Of een huisje waarbij je helemaal niet in contact komt met de verhuurder?
Bekijk dan het bijzondere aanbod op Natuurhuisje.nl.

Of bekijk het aanbod op Booking.com.