Vogelwandeling bij Dussen

In het Land van Altena, een regio in de provincie Noord-Brabant, ligt het dorpje Dussen. Een klein dorp met erbij een verscholen natuurparel: de Kornse Boezem. In dit natuurgebied wandel je las moerasbos, rietveld, hooiland en waterplas. In het dichte tot halfopen struweel kun je in het voorjaar talloze zangvogels horen en zien. De wandelpaden zijn er heerlijk onverhard en dat vind ik het ‘ware’ wandelen. In mei bezocht ik dit gebied en daarom in mijn serie Vogelwandelingen nu een artikel over een vogelwandeling bij Dussen.

Vogelwandeling bij Dussen

De Kornse Boezem was ooit een gebied dat regelmatig onder water stond. De boezem behoort natuurlijk bij de molen waarmee de waterstand werd gereguleerd. De molen staat er gelukkig nog altijd; een beeldbepalend element in het landschap. Het natuurgebied wordt omringd door akkers en boomgaarden. Het aardige is dat ik net buiten het natuurgebied bij een klein stukje natuur op een bord las dat in het kader van de ecologische hoofdstructuur een verbinding wordt aangelegd met een natuurgebied een aantal kilometers verderop. Natuurherstel is zeer welkom in ons landschap.

Wat mij betreft is een bezoek aan een natuurgebied als de Kornse Boezem op zijn best in de weken tussen half april en half mei. Dan bloeit het fluitenkruid, het koolzaad en ook de meidoorns. Het groen is nog fris, de vogels zingen uit volle borst. Bij vogels moet je denken aan nachtegaal, zwartkop, bosrietzanger, kleine karekiet, rietzanger, rietgors, koekoek, tuinfluiter, boomkruiper, spreeuw, gele kwikstaart, putter, vink, merel, zanglijster, tjiftjaf en fitis. Tijdens onze wandeling schoot twee keer een sperwer voorbij. Een buizerd cirkelde boven ons, een bruine kiekendief joeg boven het hooiland. In een weiland net buiten de Kornse Boezem foerageerde een ooievaar die ook nog eens met een pluk hooi kwam overvliegen. Hoogtepunten tijdens onze wandeling waren de grauwe vliegenvanger en de purperreiger die ik beide niet wist te filmen. En de sperwer natuurlijk, toen die voor de tweede keer tevoorschijn kwam. Toen met een waterhoen in de klauwen.

Algemene informatie
Je bereikt de Kornse Boezem door in je navigatie in te voeren: Kornweg 4, Dussen (51°44’43.2″N 4°57’22.4″E). Hier begint het wandelpad.

Je wandelt over het onverharde pad het gebied in. Aan je rechterkant bevindt zich een boomgaard, aan je linkerhand het moerasbos. Luister naar de vogels die in het voorjaar zitten te zingen.

Een wandelroute is in het gebied niet uitgestippeld. Het volgen van de wandelpaden volstaat. Hieronder geef ik de route in hoofdlijnen weer, maar welke richting je ook kiest, je komt altijd goed uit. Uiteindelijk loop je een rondje en kom je ‘automatisch’ weer bij je auto uit.

Hoewel het best veel geregend had in de week voorafgaand aan ons bezoek, waren de paden goed te betreden. Hier en daar gleed ik wat uit over een modderig deel, maar dat maakt een wandeling ook wel weer spannend. Heeft het echt gehoosd, dan zou ik wellicht laarzen overwegen.

Breng halverwege ook even een bezoek aan de molen. Zo’n beeldbepalend historisch gebouw verdient het om bezichtigd te worden.

1
Je parkeert je auto in de berm langs de Kornweg, Dussen en wandelt het gebied in.

2
Geniet van de vogelgeluiden (met name in het voorjaar). Kijk in de lucht en speur naar roofvogels. En wees altijd beducht op de sperwer die laag over het pad het bos in flitst.

3
Je wandelt langs de boomgaard, neemt de bocht naar rechts en dan neem je de eerste afslag links dieper het moerasgebied in. Je wandelt langs een rietkraag, luister hier naar de kleine karekieten.

4
Je wandelt min of meer rechtdoor. Je passeert een bruggetje en een paar bankjes.

5
Het hooiland strekt zich voor je uit. Wandel het bruggetje over en je slaat rechtsaf. Dat heb ik trouwens niet gedaan. Ik ben weer teruggelopen over het bruggetje en daar linksaf. Hier vloog vanuit de sloot de purperreiger op.

6
Je volgt het pad naar rechts en hebt op een gegeven moment uitzicht op de houten molen. Je kunt even naar de molen wandelen. Je hebt hier een mooi uitzicht over de waterplas.

7
Wandel de Kornse Boezem weer in en sla linksaf. Hier wandel je onder een tent van wilgentakken door (mits de knotwilgen niet gesnoeid zijn natuurlijk).

8
Sla het wandelpad rechtsaf in. Je blijft dit pad volgen en komt weer uit bij je auto. Dit was een wandeling van ongeveer 3,5 kilometer.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?