Vogelwandeling bij Dordrecht

Bij Dordrecht gebeurde er een wonder: een polder werd een vermaard moerasgebied. Nu is dat zo wonderlijk niet, want een echt wonder heeft een niet-natuurlijke oorzaak. Dit moerasgebied werd uitgegraven door machines. De mens had er een flinke vinger in de pap, maar creëerde wel iets moois: de Nieuwe Dordtse Biesbosch in de Hania’s Polder. Op drukke dagen weten grote groepen wandelaars het gebied te vinden, maar voor vogelaars is er altijd ook plaats. Wat heet: je kunt er echt heel mooie foto’s maken, en vaak vanuit heel laag perspectief. En daarom vandaag in mijn serie Vogelwandelingen op naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch!

Vogelwandeling bij Dordrecht

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is nu al een trekpleister voor veel vogelaars. Het kraakheldere water herbergt vissen en ander onderwaterleven waar talloze vogels op afkomen. Van blauwe reigers tot grote zilverreiger, kleine zilverreiger, lepelaar, fuut, geoorde fuut, dodaars en zelfs de roerdomp. Tijdens de trekperioden kun je er allerlei steltlopers zien. Witgatje, bosruiter, tureluur, groenpootruiter, kleine plevier, kluut en kievit om een paar soorten te noemen. De blauwborst nestelt in het riet, evenals rietzanger, baardmannetje en rietgors. Op het water drijven eenden als krakeend, slobeend, wilde eend, wintertaling, zomertaling, pijlstaart, tafeleend en kuifeend. Alles afhankelijk van het seizoen uiteraard en van het moment op de dag dat je er bent. Midden op de dag zie je dat de vogels meer afstand houden. Vroeg in de morgen of ‘s avonds, wanneer het rustig is met wandelaars en fietsers, haalt de natuur weer adem en komt alles weer dichterbij. Over het seizoen gesproken: in de winter maak je er ook kans op nonnetje en grote zaagbek. De bruine kiekendief wiekt soms over. De torenvalk strijkt neer in één van de boompjes op de dijk. Tijdens een zachte winter overwintert de roodborsttapuit in het gebied. Kortom, wat mij betreft een wandeling waard.

Algemene informatie
Rond de Nieuwe Dordtse Biesbosch is een aantal parkeerterreinen aangelegd. Zelf kies ik altijd voor het parkeerterrein aan de Van Elzelingenweg, Dordrecht (51°46’23.5″N 4°42’28.5″E). Hier loop je vanzelf het gebied in.

Door het moerasgebied zijn onverharde paden aangelegd die met metalen vlonders aan elkaar verbonden zijn. Deze paden en vlonders liggen laag boven het water. Ga je zelf liggen, dan maak je de mooiste foto’s. Ook vanaf het fietspad en vanaf het ruiterpad heb je fraaie uitzichten over het moerasgebied. Al met al lopen er rond het hele gebied wandelpaden. Deze gevoegd bij de paden die dwars door het gebied lopen, bieden je de kans om urenlang te wandelen.

In het gebied zijn twee vogelkijkhutten geplaatst. Het zijn twee metalen gevallen. Wil je fotograferen, dan is het perspectief niet echt ideaal. Je kijkt vanaf uit de hoogte neer op de vogels. Overigens zien de vogels jou even goed als jij hen en dat betekent dat de schuwste soorten de hut mijden. Jammer is dat, maar ik snap het wel. Ik denk dat een klassieke houten vogelkijkhut al snel gesloopt zou worden. Het gebied trekt soms namelijk ook publiek aan dat duidelijk niets met de natuur heeft.

Laat je hier niet door afschrikken. Het is gewoon een prachtig gebied waar je een aantal heel fotogenieke vogelsoorten kunt zien en fotograferen.

1
Start op de parkeerplaats langs de Van Elzelingenweg, Dordrecht. Je kunt hier eigenlijk alle kanten uit.

2
Loop bijvoorbeeld meteen vanaf het parkeerterrein het onverharde pad op, langs het Noorderdiep. Je gaat nu wel een stevige wandeling maken. Meestal is het gebied pal voor de parkeerplaats al lekker drassig. Hier filmde ik een groenpootruiter.

3
Wandel langs het Noorderdiep naar het Kooikil. In dit deel zie je de gewonere vogelsoorten.

4
Wandel naar de andere kant van de Nieuwe Dordtse Biesbosch weer terug naar de Van Elzelingenweg. Zoek tijdens de trekperioden naar steltlopers als bosruiter, kemphaan en groenpootruiter. Een enkele keer heb ik hier de roerdomp zien vliegen.

5
Steek de Van Elzelingenweg over. Nu kom je in het deel waar dodaars en geoorde fuut broeden. Wandel helemaal om het gebied heen. Let ook op blauwborst, rietzanger en rietgors.

6
Misschien ben je evenals ik een beetje verwend en haal je je neus op voor gewonere soorten als krakeend, meerkoet en knobbelzwaan. Maar ik verzeker je dat fotograferen vanuit laag perspectief in de Hania’s Polder nieuwe dimensies oplevert. Ga dus lekker languit in het gras of zelfs in de modder liggen!

7
Heb je geen trek in een heel lange wandeling, dan pas je de route gewoon aan. Dit is hier geen enkel probleem. Hier verdwalen lukt zelfs de meest dwaalzieke geest nog niet.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?