Vogelwandeling Alblasserdam

Wie in een dorp of stad woont kan meestal niet altijd door een natuurgebied scharrelen. Tenzij je het geluk hebt vlakbij zo’n gebied te wonen. Ik woon in Alblasserdam en hoewel het Molengebied Kinderdijk vlakbij is, wandel ik daar niet zomaar naar toe. Maar in de meeste dorpen en steden heb je wel een route waarop je de ‘gewone’ soorten kunt zien. Zo ook in Alblasserdam. Hieronder lees je mijn beschrijving van de Vogelwandeling Alblasserdam in mijn serie Vogelwandelingen.

Beschrijving Vogelwandeling Alblasserdam

Deze vogelwandeling voert je vanuit de bebouwde kom door het Alblasserbos bij Kortland. In dat bos zie en hoor je in het voorjaar tal van zangvogels. Van koolmees, pimpelmees, staartmees, winterkoning, zwartkop, bosrietzanger, spotvogel, boomkruiper, merel, zanglijster tot groenling, putter, houtduif en halsbandparkiet. De grote bonte specht broedt er en de groene specht hoor je er soms. Evenals de koekoek. Meerkoet, waterhoen, wilde eend, knobbelzwaan en fazant zie je er. En soms jaagt een buizerd door het bos.

De avond dat ik deze vogelwandeling beschreef, wandelde ik door het Alblasserbos. Ik hoorde en zag er de bosrietzangers zingen. Het hoogtepunt waren de jonge zwartkoppen die ik er filmde en die je in het filmpje hieronder ziet.

In de weilanden speur je natuurlijk naar de purperreiger, ik denk de meest bijzondere vogel die je hier kunt zien. Soms jagen er zwarte sterns en visdiefjes boven de sloten. Blauwe reiger en ooievaar schuimen het weiland af. Langs het Tiendpad zie je vrijwel altijd wel putters. Torenvalk en buizerd jagen boven de weiden. Soms zelfs een boomvalk. En let natuurlijk ook op de vele hazen in de weilanden.

Eenmaal weer op het verharde pad wandel je weer naar Kortland. Hier zie je niet zo heel veel, moet ik toegeven. Hoewel… Deze winter zag ik er een roerdomp. En onder de overstekken van één van de boerderijen broeden huiszwaluwen. Ga in de avonduren eens luisteren naar de steenuilen. In sommige jaren broedt er ook een paartje ransuilen in de hagen achter de boerderijen. En het schijnt dat in één van de boerenschuren een kerkuil broedt. Zie hier, toch een rijk gebied…

Algemene informatie
De Vogelwandeling Alblasserdam start op de brug bij Kortland, Alblasserdam (51°51’55.3″N 4°40’26.0″E). 

Totale lengte ongeveer 6 kilometer. Moeilijkheidsgraad: eenvoudig. Je wandelt over verhard en onverhard pad. Bij nat weer is waterdicht schoeisel handig. Duur zonder vogels kijken en ander halt houden: ca. 1 uur. Duur met vogels kijken: variabel, reken op minimaal 1,5 uur. Hou er rekening mee dat in het Alblasserbos honden worden uitgelaten. Dat betekent dat je niet alleen in de lucht moet kijken, maar af en toe ook naar de grond…

1
Op de brug bij het Kortland speur je het water af naar fuut, meerkoet, wilde eend en waterhoen. In de rietkraag broeden kleine karekieten.

2
Ga onderaan de brug linksaf en ga door het zwarte klaphek het Alblasserbos in. Welke vogels je hier kunt zien heb je hierboven al gelezen. In de maanden april en mei vliegt hier ook het oranjetipje rond, een prachtige voorjaarsvlinder. In het voorjaar van 2019 broedde hier een bosuil. Daarna heb ik hem niet meer gehoord.

Eerste bruggetje naar links en dan meteen naar rechts over het onverharde pad. Rechts zie je een weiland, links groeien dichte bomen en struiken. Je houdt rechtdoor aan. Luister en kijk naar de zangvogels. Hier is het in het voorjaar, april tot en met juni, het allermooist.

3
Aan het eind van het onverharde pad het houten hek door, de sloot over. Je gaat rechtsaf, het Tiendpad op. In het voorjaar broedt midden op het pad een knobbelzwaan. Meestal een paar honderd meter verderop. Verzin een list om de knorrige zwaan te passeren. Zit hij op de juiste plaats, dan kun je de sloot oversteken en wandel je even door het weiland. Soms foerageert er een purperreiger langs de slootkant. Wandel omzichtig om hem niet te vroeg te verstoren. Een enkele keer zie ik rond de elektriciteitsmast boomvalken vliegen.

4
Aan het eind van de Tiendweg het weiland in. Je passeert een weerstation en wandelt door het weiland naar een weg die is verhard door grove steenstort. Hier jaagt de bruine kiekendief regelmatig. Let in de weilanden op de hazen.

5
Aan het einde van het verharde weggetje rechtsaf richting Alblasserdam. In het voorjaar, als de gewassen nog laag staan, maak je op de akkers links kans op kievit en zelfs de kleine plevier.

6
Geniet van de huiszwaluwen die in het voorjaar broeden in de boerderij tegenover de molen.

7
Je passeert het Alblasserbos en bent weer op de brug waar de vogelwandeling Alblasserdam begon. Boven het water vliegt wellicht een visdief.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?