Een vogeltochtje over het eiland Tholen

Vogels kijken kun je overal, en onder dat mom vandaag met goeie vriend Sjaak een tochtje over het eiland Tholen gemaakt. Rond de middag zou het hoog water zijn, goede omstandigheden om hier en daar steltlopers te bekijken. Op gekende plekken als Het Stinkgat en de Karrenvelden bij de Oesterdam zat echter verrassend weinig. We hebben daarom vooral de polderdijken afgeschuimd naar zangvogels. De meidoorns en andere struiken zitten momenteel tjokvol bessen waar zwermen vogels op af zouden moeten komen. Ook dat viel wat tegen. Merels, een enkele kramvogel en koperwiek, wat groepjes vinken, een enkele putter, roodborst of pimpelmees, dat is het wel. Wel opvallend veel buizerds in de polder die al opvliegen als je er nog maar naar kijkt. Met een zelfde schuwheid zijn de grote zilverreigers behept. Er foerageren er momenteel aardig wat in de Thoolse slootjes. Bij de Broeksedijk ontwaarde Sjaak op miraculeuze wijze een watersnip. In de sloot zat een oeverloper. In de Karrenvelden bij de Oesterdam een grote groep wulpen, een stel rotganzen, een enkele zwarte ruiter, groenpootruiter en watersnip. Hoogtepunten van vanmiddag waren een smelleken die Sjaak wel zag en ik niet en een groene specht die over scheerde. Niet heel veel bijzonders dus. Wil je veel vogelsoorten zien, dan moet je momenteel niet in de polders zijn. De schorren van de Oosterschelde zitten momenteel wel tjokvol vogels. Allerlei soorten steltlopers en rotganzen foerageren er bij laag water. Een ander hoogtepunt was een zwerm kieviten die boven een akker bij Sint-Maartensdijk cirkelde. Een groep kieviten waarbij zich één goudplevier heeft gevoegd. Daar doen we het dan maar mee.

banner-steltlopers-herkennen