Vogelspel: herken jij alle steltlopers?

In juli keren de eerste steltlopers alweer terug uit hun broedgebieden in het hoge noorden. En onze ‘eigen’ broedvogels hangen nog rond langs de kust of in de slikgebieden in het binnenland. De zomer is dan ook de ideale periode om steltlopers te kijken. Sommige soorten zijn nog volop in zomerkleed. Over niet al te lange tijd zijn ze alweer in hun winterkleed. Herken jij alle steltlopers in het filmpje hieronder? De oplossing vind je onder het filmpje, maar ik raad je aan om eerst het filmpje te bekijken, de namen te noteren en dan pas de oplossing te bekijken. Veel succes en veel plezier in de natuur!

Steltlopers in de zomer

In het filmpje hieronder heb ik vijftien steltlopers op een rijtje gezet. De ene steltloper heeft in ons land gebroed, terwijl een andere soort zeg maar gerust zéér zeldzaam is. Elke vogel heeft een nummer. Die nummers komen overeen met de nummers die je onder het filmpje ziet met de bijbehorende vogelsoort. Ga deze zomer lekker naar buiten en dan hoop ik dat je deze steltlopers ziet én herkent!

Filmpje met de steltlopers

De oplossing

 1. Kievit. Deze naam zul je ongetwijfeld goed hebben. Wie kent hem niet, de kievit? Gelukkig nog altijd een redelijk algemene broedvogel in ons land. Hij broedt in weilanden en op akkers. In de wintermaanden overwinteren grote groepen kieviten uit het oosten in ons land. En gaat het vriezen? Dan vliegen ze naar het zuiden.
 2. Steltkluut. Deze gracieuze steltloper staat nog te boek als zeldzaam, maar zo langzamerhand verovert hij Nederland. Hij heeft het klimaat dan ook wel mee. Terwijl andere soorten last hebben van de opwarming van ons klimaat, profiteert de steltkluut er juist van. Hij komt normaal gesproken in Zuid-Europa voor, maar voelt zich nu ook thuis in tal van Nederlandse natuurgebieden.
 3. Kleine geelpootruiter. Dat je deze soort niet meteen herkent, dat snap ik volkomen. Toen ik hem filmde, zag ik hem ook pas voor de allereerste keer in mijn leven. De kleine geelpootruiter is een dwaalgast uit Noord-Amerika. Je herkent hem natuurlijk aan de geeloranje poten, maar ook aan zijn gespikkelde bovenlijf en korte, niet al te dunne snavel.
 4. Kemphaan. De kemphanen die je hier ziet staan, zijn allemaal mannetjes. Ze hebben gepaard, of niet, en hebben hun broedgebieden verlaten. Ze zijn nog vrijwel helemaal in broedkleed. Dat zie je aan de kragen die ze nu nog hebben en waarmee ze de vrouwtjes hebben proberen te verleiden. Of dat gelukt is, vertelden ze me niet, maar ik vind die gekraagde kemphanen behoren tot de mooiste vogels die er zijn.
 5. Grutto. Een juveniele grutto dit keer. Dat zie je aan zijn vrij vale verenkleed dat grof geschubd is. De juveniele grutto’s zoeken nu naar voedsel in slikgebieden. Ze vetten lekker op. Die energie hebben ze nodig om de lange reis naar het zuiden te kunnen maken.
 6. Kluut. Deze volwassen kluut poetst zijn veren. Hij behoort tot de meest elegante steltlopers van ons land. Hij is ook één van de meest agressieve steltlopers van ons land. Komt een vogel, hoe klein ook, te dicht bij nest of kuikens, dan vliegt de kluut de ‘belager’ onverschrokken tegemoet om hem weg te jagen.
 7. Zwarte ruiter. Waar deze steltloper zijn naam aan te danken heeft, hoef ik denk ik niet uit te leggen. Maar over een paar weken is hij licht grijs! Deze zwarte ruiter is nog maar net terug uit zijn broedgebieden in het hoge noorden. Waarschijnlijk is het trouwens een ‘zij’. Na het leggen van de eieren kiest het vrouwtje het hazenpad naar het zuiden en laat de zorg voor eieren en kuikens aan manlief over. Dit kan te maken hebben met de energie die het kost om én eieren te produceren en te leggen én de trek vanuit het diepe zuiden naar het hoge noorden. Na het leggen van de eieren moeten de vrouwtjes op krachten komen, en dat doen ze door weg te trekken en vanaf dat moment even niets anders te hoeven te doen dan te eten, te rusten en uit te kijken voor roofvogels. Dat is op zichzelf al inspannend genoeg.
 8. Witgatje. Dit was misschien een lastige, omdat ik hem rustend heb gefilmd. Maar zag je de witte stuit toen hij opvloog? Daar heeft het witgatje (of eigenlijk: de witgat) zijn naam aan te danken.
 9. Regenwulp. De regenwulp heeft een korte snavel dan zijn neef, de gewone wulp. Zijn poten zijn ook korter. En ook opvallend: de lichte wenkbrauwstreep en de lichte streep over zijn kruin. De regenwulp trekt in de zomermaanden door naar het zuiden en kan dan zowel langs de kust als in het binnenland worden gezien.
 10. Grote grijze snip. Evenals de kleine geelpootruiter is dit een dwaalgast uit Noord-Amerika. Dat het een snip is, zie je wel aan de typische manier van voedsel zoeken. Het doet denken aan de watersnip die ook zo met zijn snavel in de modder prikt op zoek naar ongewervelde dieren.
 11. Bosruiter. Een kleine steltloper die in de zomermaanden doortrekt naar het zuiden. Hij broedt ten noorden en ten oosten van ons land. Hij is ongeveer even groot als een tureluur, maar heeft groengele poten. Zijn bovenlijf is donker en is bezaaid met witte spikkels. De ietwat vage wenkbrauwstreep is ook kenmerkend.
 12. Groenpootruiter. De groenpootruiter is een vrij grote, maar heel ranke en dus elegante steltloper. Evenals andere steltlopers broedt hij in het noorden en doet hij ons land aan tijdens de trekperioden. Kijk je goed naar zijn snavel dan zie je dat die iets naar boven opwipt.
 13. Kleine plevier. Dit is de kleinste steltloper in dit filmpje. Niet te verwarren met de bontbekplevier vanwege de opvallende gele oogring.
 14. Oeverloper. Ook al zo’n doortrekker. Hij wipt voortdurend met zijn achterlijf. Je kunt hem verwarren met het witgatje, maar de oeverloper heeft minder witte spikkels op zijn bovenlijf en het wit in de hals loopt uit in een punt, terwijl bij het witgatje het wit in de hals ontbreekt.
 15. Bonte strandloper. Ook aan dit filmpje kun je zien waarom ik zo graag in de zomer steltlopers ga bekijken. Ze zijn nog volop in zomerkleed. Zie de prachtige zwarte buiken!

Leefgebied

Steltlopers komen meestal voor op modderige plaatsen met ondiep water. In de zachte bodem kunnen ze met hun snavels naar voedsel zoeken. Denk bijvoorbeeld aan een gebied als de Biesbosch. Tijdens laag water vallen grote stukken slik droog en kun je grote groepen steltlopers (en andere vogels) op de modderbanken zien foerageren. Ook de slikgebieden langs de kust zijn natuurlijk uitstekende gebieden om steltlopers te gaan bekijken in de zomer! Veel plezier met het kijken naar steltlopers en naar alle vogels!

Nog meer vogelspelletjes?

Vind je het trouwens leuk om nog zo’n raadsel te doen, probeer dan deze eenden eens te herkennen, deze zangvogels in maart of deze zangvogels in juni. Wil je nog meer vogels leren herkennen, bekijk dan ook mijn videokanaal op YouTube.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!