Vogels kijken in Zoniënwoud (ten zuiden van Brussel)

Vogels kijken in een stedelijk gebied als Brussel, kan dat? Jazeker, dat kan, en je kunt er nog heel aardige soorten waarnemen ook. Ten zuidoosten van de stad strekt zich een heus woud uit: het Zoniënwoud. Hoewel dit uitgestrekte bos wordt doorsneden door een aantal drukke verkeersaders kom je er even geheel tot rust. De stadsdrukte lijkt ver weg wanneer je door het bos wandelt of fietst. Helemaal alleen ben je er zelden, want het Zoniënwoud is een geliefd plek voor veel Brusselaars om er te ontspannen. Maar dat neemt niet weg dat je heerlijk kunt vogels kijken in het Zoniënwoud. Nu bestaat het Zoniënwoud natuurlijk uit bos, maar je vind er ook waterpartijen. En dat betekent dat je er veel verschillende soorten vogels kunt zien.

Welke vogels zie je zoals in het Zoniënwoud? Denk allereerst aan de verschillende soorten spechten die in het bos leven. Grote bonte specht, die in de eerste plaats. En de groene specht. Maar het zijn de middelste bonte specht en de zwarte specht die het Zoniënwoud bijzonder maken. Dit zijn soorten die niet zo heel algemeen zijn, zeg maar gerust: behoorlijk schaars. Verder broedt de havik in het bos. Sperwer, boomvalk en buizerd ontbreken niet en ook de slechtvalk en torenvalk jagen boven de bossen of de open plekken. In de bomen scharrelen boomkruipers en boomklevers. De laatste kruipt ook op zijn kop naar beneden. De enige vogel in de Lage Landen die dat presteert. Goudhaantje en vuurgoudhaantje leven er in het loof. Andere mooie soorten zijn de goudvink, appelvink, boompieper,  grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, tuinfluiter, fluiter, kuifmees, zwarte mees en glanskop. Speur in het vroege voorjaar de bomen ook af op ransuil en bosuil die in het Zoniënwoud broeden. En tot slot een andere bijzondere bosbewoner: de houtsnip. Deze plompe steltloper houdt zich het liefst onder struiken op. Vaak zie je hem pas zodra hij opvliegt.

Het Zoniënwoud kent ook open plekken die nat zijn. Ondiepe plassen en waterpartijen. Daar zie je weer heel andere vogels. De ijsvogel bijvoorbeeld. En de grote gele kwikstaart. In het riet rond de waterpartijen hoor en zie je in het voorjaar rietvogels als de snor, kleine karekiet, grote karekiet, bosrietzanger en rietzanger.

Wie gaat vogels kijken in het Zoniënwoud zal zijn ogen niet afwenden wanneer er plots een ander bijzonder dier verschijnt. Zoogdieren als eekhoorn, ree of wild zwijn bijvoorbeeld. Of nog zo’n mysterieus dier: de das. Er loopt ook een verwilderd zoogdiertje rond: het Siberisch grondkonijn. En soms laat een bunzing een teken van leven zien. In en om het water maak je ook kans op bijzondere amfibieën zoals de vinpootsalamander, vuursalamander, kleine salamander en de alpenwatersalamander. Op zonnige dagen ligt de hazelworm op het pad zich op te warmen.

In de zomer kun je ook aardig vlinders kijken in het Zoniënwoud. Naast gebruikelijke soorten als dagpauwoog, citroenvlinder, bont zandoogje zie je wat meer bijzondere soorten als keizersmantel, sleedoornpage, eikenpage en koevinkje.

Kortom, vogels kijken in het Zoniënwoud is zo gek nog niet. Verblijf je een paar dagen in de buurt van Brussel, dan valt een bezoek aan dit mooie woud zeker te overwegen.

Praktische informatie

Het Zoniënwoud is toegankelijk via een aantal locaties. Ik vond op internet een handig overzichtskaartje van parkeerplaatsen en toegangswegen.

Meer praktische informatie vind je op de website van het Zoniënwoud.

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje in België? Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur?
Bekijk dan het aanbod op Natuurhuisje.nl.