Vogels kijken bij Willemstad (Noord-Brabant)

Het stadje Willemstad aan het Hollands Diep is alleen vanwege de historische kern al een bezoekje waard. In de omgeving ligt een prachtig natuurgebied (de Sint Anthoniegorzen) en net buiten de stadswallen liggen bossen afgewisseld met waterpartijen. Vanwege die afwisseling zijn het leuke gebiedjes om eens vogels te kijken. Zangvogels, watervogels en een kolonie blauwe reigers en aalscholvers maken het ontzettend boeiend (in het voorjaar).

Voor mij was de kolonie blauwe reigers en aalscholvers de trigger om dit gebied te bezoeken. Zo veel kolonies ken ik niet in mijn omgeving. In Frankrijk bezocht ik reigerkolonies in de Brenne en in de Auvergne en ik dat vond ik bijzondere ervaringen. Uit zo’n kolonie komen de wonderlijkste geluiden op. De ene vogel bromt terwijl de andere krijst. En een andere vogel pompt weer een geheel ander geluid uit zijn keel, onbenoembaar en daarom zo wonderlijk. Eind februari zitten de eerste aalscholvers op hun nest. De blauwe reigers beginnen dan met het bouwen van de nesten. De aalscholvers zitten hoog in de bomen, de blauwe reigers nestelen in de lagere struiken. Omdat de vogels zo dicht bij elkaar zitten, wordt er soms onstuimig gevochten om iets onbenulligs als een tak. De kolonie bevindt zich op een paar eilandjes in een waterplas.

In de bossen en struiken rond de plassen hoor en zie in het voorjaar talloze zangvogels. Rietgorzen zitten in het riet evenals kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger en kleine karekiet. De laatste drie arriveren overigens wat later in het voorjaar. De rietgors verblijft een heel jaar in het gebied. Tjiftjaf, fitis, zwartkop, staartmees, matkop, roodborst, heggenmus, cetti’s zanger en winterkoninkje zingen vanuit het struweel.

Op de plassen baltsen begin maart de slobeenden. De mannetjes gedragen zich behoorlijk assertief. Mooie taferelen om vanaf het fietspad te bekijken. Dodaars, krakeend, fuut, tafeleend en kuifeend dobberen op de plassen.

Praktische informatie

De broedkolonie met blauwe reigers en aalscholvers kun je goed bekijken vanaf de Maltaweg en de Noordlangeweg. ‘s Ochtends kun je het beste kijken vanaf de Noordlangeweg. Dan heb je de zon in je rug. Let wel goed op het autoverkeer. Je staat namelijk langs de weg. De beste periode om de kolonie te bekijken is van half februari tot eind juni.

Een wandeling door Willemstad en langs de natuur in de omgeving van dit historische stadje kun je hier downloaden.

Wil je vogels kijken in de buurt, kijk dan eens naar mijn overzicht van natuurgebieden in Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?