Vogels kijken in de Velperwaarden

De Velperwaarden is een natuurgebiedje dat onder beheer staat van Natuurmonumenten. Het ligt ingeklemd tussen een bedrijventerrein, twee snelwegen en de rivier de IJssel. De natuurwaarden komen natuurlijk door de rivier. Akkers, weilanden en een paar ondiepe plassen bieden ondanks de menselijke drukte een leefgebied aan een gevarieerd aantal vogelsoorten. Van zangvogels tot steltlopers, eenden en ganzen. Waarbij het leuke is: je de vogels van redelijk dichtbij bekijken vanaf de weg. Dus de vraag is: wat zie je als je gaat vogels kijken in de Velperwaarden?

Laat ik deze keer eens beginnen met de zomer en terug wandelen naar de winter. Dan zie ik verrassend veel steltlopers. Witgatje, oeverloper, watersnip, kievit, scholekster, tureluur, kleine plevier, grutto, groenpootruiter, zwarte ruiter, wulp, regenwulp, goudplevier, kemphaan en soms een bokje. Nou, dat lijkt toch ergens op? Wandel ik nu van de winter naar de zomer dan kom ik eenden en ganzen tegen als wintertaling, zomertaling, bergeend, grauwe gans, kolgans, toendrarietgans, smient, grote zaagbek, dodaars, slobeend en krakeend. De lepelaar, ooievaar en grote zilverreiger moet ik noemen. En de kraanvogels die kennelijk bij een oostenwind overtrekken. In deze contreien dus ook altijd de blik omhoog houden. Slechtvalk, havik, sperwer, buizerd en torenvalk jagen over de Velperwaarden. En dan zijn er nog de talloze zangvogels die hier doortrekken tijdens de voorjaarstrek. Daar zitten ook wat zeldzamere soorten tussen, zoals de beflijster. Maar ik vind gekraagde roodstaart, heggenmus, braamsluiper, grasmus, zwarte roodstaart, putter en staartmees ook aardige soorten hoor. Waar water is, daar is vaak de ijsvogel ook te vinden. En dat geldt ook voor de Velperwaarden. Op de website van Natuurmonumenten lees ik dat in de Velperwaarden ook patrijzen broeden. Dat is helemaal een mooie soort die het helaas moeilijk heeft in ons land.

De inwoners van Velp mogen hun natuurgebiedje de Velperwaarden koesteren. De vogels die je er ziet, zijn typisch soorten voor het rivierenlandschap. Geef de rivier de ruimte en daarmee ook de vogels!

Praktische informatie

De Velperwaarden bereik je door in je TomTom in te toetsen: Broekdijk, Velp. Je kunt vanaf de Broekdijk de Velperwaarden prima overzien. Neem wel een verrekijker of telescoop mee.

Natuurmonumenten biedt op haar website een fietsroute aan van 23 kilometer die ook langs de Velperwaarden komt. Je kunt de fietsroute hier downloaden.

Ben je op zoek naar een vakantieadresje in dit mooie deel van Nederland, bekijk dan ook eens het aanbod op Booking.com. Of bekijk het bijzondere aanbod van vakantiehuisjes op Natuurhuisje.nl.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?