tongplaat biesbosch vogels kijken

Vogels kijken vanuit de hut op de Tongplaat

De Tongplaat is een mooi stukje Biesbosch. Nog niet zo heel lang geleden bestond het gebied nog uit landbouwgrond. Maar het gebied werd afgegraven, de dijk werd doorgestoken en het water van de Merwede begon in – en uit te stromen. Elk seizoen zit het tjokvol vogels en zo ook in het najaar.

Vanuit de vogelkijkhut, niet het toonbeeld van de optimale hut trouwens, keek ik uit op talloze watervogels. Pijlstaart, krakeend, wintertaling, slobeend, wilde eend, smient, fuut, meerkoet, waterhoentje en grote zilverreiger doemden op in mijn beeld. Net buiten de hut staan meidoorns en op de vuurrode bessen kwamen grote groepen merels en koperwieken af. Helaas waren de lijsterachtigen nogal schuw. Deze vogels te filmen lukte me niet. Wel kreeg ik nog een ree in het vizier, maar die stapte het wilgenbos weer in voordat ik mijn camera kon richten.

In dit filmpje kijk je met mee naar de watervogels die ik wist te filmen. Je ontdekt hoe de pijlstaart eruit ziet. Waar je de knobbelzwaan aan herkent. En je hoort de smient fluiten. Op het eind zie je de visarend zelfs bidden! Ja, want als de watervogels de Tongplaat bevolken, dan maak je kans op roofvogels. De zeearend natuurlijk, die kolos. De visarend die op vis jaagt. En daarnaast ook sperwer, havik, torenvalk, smelleken, buizerd, blauwe kiekendief en bruine kiekendief. Wel goed opletten, want een roofvogel is sneller voorbij dan je denkt.

Vogels kijken op de Tongplaat

De beste telescopen om vogels mee te kijken: