Vogels kijken in de uiterwaarden bij Everdingen

Net onder Utrecht, verscholen in een bocht van rivier de Lek, ligt een prachtig natuurgebied: de uiterwaarden bij Everdingen. Dit ongerepte gebied wordt aan de grillen van de brede rivier overgelaten. Nu eens staat het water hoog, dan weer laag en soms zelfs super hoog of super laag. Door de afwisseling tussen riet, rivierbos, struiken, grasland, waterpartijen en slikranden kun je hier ontzettend veel vogels zien. En het aardige is: er loopt een onverhard wandelpad door het gebied. Dat wandelpad voert je door het rivierbos, langs de gras- en rietvelden, de rivier, slikranden en langs de struiken. Kortom, je maakt op een intense manier kennis met dit bijzondere natuurgebied.

De beste tijd om vogels te kijken in de uiterwaarden bij Everdingen is de vroege ochtend. Het is dan zeer rustig, je komt er op een enkele andere vroege vogel na, niemand tegen. In het weekend, en zeker op zondag, schijnt het na tienen ‘s ochtends behoorlijk druk te zijn met wandelaars en hondenbezitters. Dan is het ook mooi, maar minder rustig.

Waar moet je op letten?
Speur allereerst nauwkeurig de randen van de rietvelden af. De roerdomp wordt hier regelmatig gezien. In het riet huizen verder rietvogels als waterral, baardmannetje, rietgors en rietzanger. Altijd mooi om te zien. In het zeer vroege voorjaar, eind februari en maart, verzamelen zich in het ondiepe water tientallen en soms honderden grutto’s. Ze zijn net terug van hun reis uit het zuiden en sterken nu aan in het gebied. Als je in die tijd de eerste grutto’s van de regio wilt zien, dan heb je hier een beste kans. Het ondiepe water oefent verder een enorme aantrekkingskracht uit op steltlopers als kleine plevier, bonte strandloper, kluut, kemphaan, tureluur en scholekster. Ook eenden en ganzen zie je er in hoge aantallen. Slobeend, wintertaling, krakeend, bergeend, grote zaagbek, brandgans en grauwe gans zie je er geheid. Soms ook een paar kleine zwanen. De grote zilverreiger waadt plechtig door het water. En een enkele keer worden er flamingo’s waargenomen.

In het rivier zie je afhankelijk van het seizoen natuurlijk allerlei bosvogels. De grote bonte specht, groene specht, staartmees, het goudhaantje, winterkoninkje en de roodborst bijvoorbeeld. In de uiterwaarden van Everdingen is ook de ijsvogel een bosvogel. Hij broedt in het wortelstelsel van omgevallen bomen die her en der liggen. Spreekt vanzelf dat je de ijsvogel aan de waterkant ziet jagen. In de open veldjes jaagt de roodborsttapuit.

De enorme diversiteit trekt roofvogels aan. Havik, torenvalk, buizerd, slechtvalk en sperwer schieten regelmatig voorbij. Ook de steenuil wordt regelmatig gezien, meestal rustend in een van de knotwilgen.

De uiterwaarden bij Everdingen vormen een heerlijk natuurgebied om te vertoeven. Neem een verrekijker of telescoop mee en genieten maar. En als je helemaal goed wilt doen, neem je een opvouwbaar stoeltje mee. Je klapt het uit, gaat zitten en komt de eerste uren niet meer overeind.

Praktische informatie
Zoals ik al aangaf zijn de vroege ochtenden de beste tijd om vogels te kijken in de uiterwaarden bij Everdingen. Het is er dan nog rustig en je komt weinig mensen tegen. En kom je er iemand tegen, dan is dat ook een rustzoeker.

Je kunt de uiterwaarden van Everdingen vanaf de Lekdijk overzien. In de loop van de ochtend heb je op de dijk de zon heerlijk in je rug. Dat geeft de mooiste kleuren.

Ben je met de auto, parkeer je auto dan bij Fort Everdingen. Er bevindt zich daar een klein parkeerplaatsje. Je loopt over het wandelpad pardoes het rivierbos in.

De uiterwaarden bij Everdingen strekken zich uit van Everdingen in het westen tot Culemborg in het oosten. Je kunt er dus uren wandelen.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Utrecht?

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!