Vogels kijken in de Tiendgorzen

De nieuwe natuur in ons land staat de laatste jaren volop in de belangstelling. De bioscoophits De nieuwe wildernis en Holland – Natuur in de delta hebben daar ongetwijfeld hun steentje aan bijgedragen. Natuurgebied de Tiendgorzen bij het dorp Zuid-Beijerland in de Hoeksche Waard is een goed voorbeeld van nieuwe natuur. Dit natuurgebied ligt pal naast de pont naar natuureiland Tiengemeten in het Haringvliet, ook al zo’n bijzonder natuurgebied. In de Tiendgorzen kun je heerlijk kunt vogels kijken. Het staat echter nog het meest bekend om een bijzonder zoogdier dat er sinds kort voorkomt: de noordse woelmuis. Deze muis zul je helaas niet snel in de kijker krijgen. Vogels des te meer!

Vogels kijken in de Tiendgorzen doe je vanaf de onverharde wandelpaden die om en door het gebied zijn aangelegd. Aan de westkant loop je langs het Haringvliet en heb je uitzicht op natuureiland Tiengemeten, aan de oostkant loop je langs de zeedijk. De Tiendgorzen was voorheen een kweldergebied, maar na de aanleg van de deltawerken kent het Haringvliet geen getij meer en is het gebied verzoet. Het is drassig moerasland met veel rietpartijen, hier en daar een struik en een grote waterplas. En daarmee is natuurgebied Tiendgorzen een ideaal natuurgebied om watervogels te kijken. Welke vogels kun je in de Tiendgorzen zoal verwachten?

In het drassige moerasland maak je kans op steltlopers als tureluur, grutto, watersnip en bokje. In het ondiepe water jaagt de grote zilverreiger. In het riet leeft de waterral. Ganzen en eenden zie je er ook. Wintertaling, slobeend, krakeend, grauwe gans, canadese gans en brandgans. De ijsvogel jaagt langs het Haringvliet. Boven het riet dansen in het voorjaar bruine kiekendieven, terwijl ook de blauwe kiekendief er regelmatig zijn rondje doet. Buizerd, havik, slechtvalk en de zeearend bezoeken het gebied ook regelmatig. In het gebied komt ook een ander zoogdier voor: de Europese bever. Je komt overal in het gebied vraatsporen van hem tegen.

In het struweel en het riet broeden veel zangvogels. Natuurlijk typische rietbewoners als kleine karekiet, rietzanger en rietgors. Ook van de blauwborst bevinden zich een paar territoria in de Tiendgorzen. Ook de cetti’s zanger heeft de Tiendgorzen ontdekt. Deze soort is aan een enorme opmars bezig. Fitis, tjiftjaf, winterkoninkje, koolmees, pimpelmees en roodborst zijn andere zangvogels die je er zeker ziet. In de bomen links en rechts van het gebied kun je vogels zien als groene specht, vuurgoudhaantje en zwartkop.

Op het grote water van het Haringvliet zie je vanaf najaar tot het vroege voorjaar watervogels als fuut, middelste zaagbek en kuifeend.

Praktische informatie

Natuurgebied Tiendgorzen ligt bij het dorpje Zuid-Beijerland in de Hoeksche Waard. Toets in je TomTom het volgende adres in: Nieuwendijk 1, Zuid-Beijerland. Parkeer je auto bij de pont naar Tiengemeten en wandel via het wandelpad langs het havenkanaal het gebied in. Een wandeling om het gebied heen duurt ongeveer anderhalf uur.

Heeft het een tijdje geregend, doe dan laarzen aan. De wandelpaden in de Tiendgorzen kunnen dan flink drassig zijn.

De Tiendgorzen is een schakel in een ketting van natuurgebieden langs het Haringvliet. Het belangrijkste natuurgebied in deze hoek is ongetwijfeld de Korendijkse Slikken bij het dorp Goudswaard. Om de broedvogels niet te verstoren is dit gebied echter pas open vanaf 1 juni. Je kunt het wel vanaf de dijk prima overzien. Aan de overzijde ligt het eerder genoemde natuureiland Tiengemeten. Dit gebied is met name in het voorjaar een heuse aanrader.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!