Vogels kijken in De Slotplaats

Ook weer zo’n mooi bosgebied. Nu in Friesland, ten zuidwesten van Bakkeveen. Loof- en naaldbomen vind je er, verstilde vennen en hier en daar heide. Die afwisseling zorgt voor een heel gevarieerde vogelstand. Ga in het voorjaar eens vogels kijken in De Slotplaats. Je zult versteld staan van het overweldigende aantal zangvogels dat je er ziet.

Raaf, fluiter, zwartkop, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, boompieper, kruisbek, appelvink, goudvink, sijs, keep, matkop, zwarte mees, vuurgoudhaantje, boomkruiper en boomklever. Plus alle soorten spechten die Nederland rijk is: grote bonte specht, middelste bonte specht, kleine bonte specht, groene specht en zwarte specht. Havik, sperwer, buizerd en wespendief jagen tussen en boven de bomen. In de winter maak je kans op de mysterieuze houtsnip (die je meestal pas ziet zodra hij opvliegt). Ondertussen maak je ook aldoor kans op een ontmoeting met een ree of rode eekhoorn. Ook altijd leuk, zeker met kinderen.

Aan de andere kant van de plaats Bakkeveen liggen de Bakkeveense Duinen. Dit stuifzandgebied wordt afgewisseld door struweel, heidegebieden, vennen en bossen. Even gevarieerd dus als De Stortplaats. De Bakkeveense Duinen zijn een Natura-2000 gebied dus met de natuurwaarden zit het wel snor (hoewel die overal in Nederland onder druk staan). In de Bakkeveense Duinen zie je grofweg dezelfde vogels als in De Stortplaats. Aangevuld met soorten als de geelgors, gele kwikstaart, bosrietzanger, rietgors, gekraagde roodstaart en tijdens de trekperioden de visarend. Langs de randen van de vennen kun je steltlopers zien als de kleine plevier en de groenpootruiter.

Vogels kijken in De Slotplaats bij Bakkeveen betekent genieten van vogels van bos en hei.

Praktische informatie

Om De Slotplaats bij Bakkeveen te bereiken toets je in je TomTom in: Foarwukerwei 31, Bakkeveen. Je parkeert bij Theehuys De Slotplaats waar je wat kunt eten of drinken.

Natuurmonumenten heeft een wandelroute van ongeveer 6 kilometer uitgezet in De Slotplaats. Download de route op de website van Natuurmonumenten.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?