Vogels kijken in de Sint Anthoniegorzen bij Willemstad

Het is er alleen stil wanneer de brug over het Hollands Diep open staat. Geen auto die nog rijden kan. Even stopt het voorbij razen van motoren, auto’s en trucks. Een verademing die meestal van korte duur is. Langs de Sint Anthoniegorzen ligt de A59 en snelwegen hebben één kenmerk: vierentwintig per uur gegarandeerd verkeer. Maar niet treuren, bekijk het van de zonzijde. Ben je onderweg en wil je toch even vogels kijken, dan even van de snelweg af. Twee minuten rijden en je kijkt vanuit een vogelkijkhut uit over een prachtig gebied. Even uit de auto, een ogenblik onthaasten.

De Sint Anthoniegorzen zijn al zo oud als het Hollands Diep is. Voor de aanleg van de Deltawerken waren eb en vloed heer en meester over de gorzen. Gorzen zijn stukken buitendijkse natuur. Een soort natuur die tegenwoordig schaars is én kwetsbaarder dan ooit. Door de aanleg van Philipsdam en Oesterdam werd het water zoet en veranderde de vegetatie in de Sint Anthoniegorzen drastisch. Nu is het geen zoute kwelder meer, maar een drassig weidelandschap. Wat is gebleven, is de wind. Hier waait het altijd en daarom kijk je vanuit de vogelkijkhut uit op een fraai stel windmolens.

Maar we bezoeken de Sint Anthoniegorzen voor de vogels, nietwaar? Vogels kijken kun je hier het hele jaar rond. De beste momenten zijn zoals op zoveel plekken het najaar, de winter en het voorjaar. In de winter verblijven duizenden ganzen in de Sint Anthoniegorzen. Brandgans, kolgans, grauwe gans en soms een roodhalsgans. In de natte delen maak je altijd kans op steltlopers als kluut, zwarte ruiter, groenpootruiter, tureluur, watersnip, kleine plevier, oeverloper, witgatje, kievit, scholekster en in het voorjaar de grutto. Ik bezocht de Sint Anthoniegorzen voor het laatst begin maart en toen waren de eerste grutto’s er alweer.

Later in het voorjaar kun je in de rietkragen rietzanger, sprinkhaanrietzanger, cetti’s zanger en kleine karekiet horen en zien. De rietgors verblijft er het hele jaar. In de plassen jagen lepelaar, kleine zilverreiger en in de winter ook de grote zilverreiger. Graspieper en veldleeuwerik broeden in het gebied, evenals de roodborsttapuit. Eenden zie je in dit drassige gebied natuurlijk ook. Van de zeldzamere zomertaling tot meer algemene soorten als slobeend, pijlstaart, wintertaling, krakeend en smient. Afhankelijk van het seizoen uiteraard.

In de ruigere delen van het gebied hoor en zie je zangvogels als putter, kneu, zwartkop, tjiftjaf en fitis. Deze soortenrijkdom heeft natuurlijk grote aantrekkingskracht op roofvogels. De zeearend komt langs om een gans te verschalken. Buizerd, slechtvalk en torenvalk hebben het voorzien op andere prooidieren.

De Sint Anthoniepolder kun je vanaf de weg bekijken. Beter is echter het uitzicht vanuit de vogelkijkhut. Je staat hier altijd droog en de vogels komen soms vlak voor de hut zitten. Kortom, ben je de snelweg even beu, dan even vogels kijken in de Sint Anthoniegorzen bij Willemstad!

Praktische informatie

De Sint Anthoniegorzen bereik je via de snelweg A59. Neem de afslag Willemstad en rij via de Malthaweg de polder in (dus niet richting Willemstad afslaan). Aan je rechterkant liggen de Sint Anthoniegorzen. In de bocht naar de Sabinaweg staat de vogelkijkhut.

De vogelkijkhut is zeer solide. Het is haast een bunker. Hij ligt in de dijk verzonken en de luiken voor de kijkgaten zijn gemaakt van degelijk metaal. Dat is behoorlijk robuust allemaal. Het nadeel van dat metaal is dat het omhoog schuiven van de luiken behoorlijk kabaal maakt. Kijk daarom eerst onder de kieren door of er misschien iets pal voor de hut zit. Zo ja, dan héél voorzichtig te werk gaan. Ik ging een keer onvoorzichtig te keer en ja hoor, daar vloog een buizerd op. Die had ik anders van super dichtbij kunnen filmen.

Hoewel er pal voor de vogelkijkhut vogels kunnen zitten, zit het gros van de soorten op behoorlijke afstand. Een goede verrekijker en liever nog een goede telescoop zijn zeer wenselijk.

Het historische stadje Willemstad alleen al is een bezoek waard. Combineer cultuur met natuur. En weet je wat het leuke is? Er is een wandelroute uitgestippeld die je over de wallen van Willemstad en helemaal rond de Sint Anthoniegorzen voert. Klik hier om de wandelroute te downloaden. De route voert je langs het Zwanenmeer waar je in het voorjaar een kolonie blauwe reigers en aalscholvers kunt bewonderen.

Lunch of diner gebruik je uiteraard in een van de horeca-gelegenheden in Willemstad. Een van de gezelligste plaatsjes in deze regio. En wil je het echt goed doen, dan een weekendje boeken in een van de hotels in dit stadje.

Wil je een dagje vogels kijken in deze regio, bekijk dan mijn overzicht van vogelgebieden in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Echt waar, je bent hier op een knooppunt van natuurgebieden.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!