Vogels kijken rond Kopenhagen

In april 2023 waren we een weekje met vakantie in Kopenhagen. We verbleven in een buitenwijk en dat betekende dat we snel in het centrum konden zijn, maar ook snel in natuurgebieden aan de rand van de stad. Ideaal voor de vogelaar die ik ben. Ondanks dat we in een stad verbleven, kon ik toch elke dag vogels kijken en kennis maken met de natuur rond Kopenhagen. Eerlijk gezegd had ik er niet zo’n hoge pet van op. Mijn verwachtingen waren laag gespannen. Toch heb ik er genoten! Zelfs binnen de stadsgrenzen blijken er verrassend interessante natuurgebieden te liggen. In dit artikel ontdek je waar je kunt vogels kijken rond Kopenhagen.

Vogels kijken rond Kopenhagen

Kopenhagen is een groene stad. Dat was het eerste wat me opviel. Waar we ook kwamen, vrijwel overal vind je laagbouw op grote, groene kavels. In de rustige straat waar wij verbleven, was de stoep zelfs groen! Een rijtje stenen in het midden en daarnaast aan beide kanten gras en andere planten. En hoewel het voorjaar in Kopenhagen achter ons voorjaar aanhobbelt (duidelijk zichtbaar aan de bomen en struiken die nog lang niet zover in blad stonden als in Nederland), hoorde en zag ik toch voortdurend zangvogels om ons huis. Groenling, putter, koolmees, pimpelmees, merel, zanglijster,huismus, houtduif, ekster, bonte kraai en zelfs een kleine kolonie kokmeeuwen in het eilandje in de waterplas achter onze straat. Geen heel bijzondere soorten natuurlijk, maar voor een stadswijk toch best aardig.

Vogels kijken rond Kopenhagen was voor mij echter vooral de moerasgebieden net binnen en net buiten de stadsgrenzen opzoeken. Want: ik wilde de roodhalsfuut in zomerkleed zien en deze soort zou in Denemarken algemeen moeten zijn. Ik bezocht daarom verschillende gebieden die ik hieronder aan je voorstel:

Kagsmosen

In het westen van Kopenhagen ligt een klein maar fijn gebied: Kagsmosen. Dit moerasgebied kenmerkt zich door waterpartijen, rietkragen, parkachtige bossen en veengrond. Je voelt de grond onder je voeten veren. In de waterplas ten westen van Kagsmosen broedt al zeven jaar een paartje roodhalsfuten, vertelde een lokale vogelaar. En tot mijn geluk lieten de roodhalsfuten zich goed zien. Dit is denk ik in het voorjaar wel de beste plek om van dichtbij roodhalsfuten in zomerkleed te zien in Kopenhagen. Verder zagen we er de bonte kraai (in Nederland een zeldzame soort), staartmees, pimpelmees, koolmees, tjiftjaf, fitis, meerkoet, knobbelzwaan, kuifeend, krakeend, wilde eend, blauwe reiger. En een eekhoorn die opgeschrikt werd door de bonte kraai. Lees meer over Kagsmosen.

Sømosen

Dit gebied lijkt heel sterk op Kagsmosen. Ook hier zie je de gewone moerasvogels als kuifeend, tafeleend, dodaars, fuut, grauwe gans en krakeend. Twee witgatjes vlogen op. Alle eilandjes zijn in het voorjaar bezet door de kokmeeuwen. In de sleedoorn zagen we een paartje goudvinken. Tjiftjaf, fitis en zwartkop lieten zich horen. En ik hoorde en zag een waterral. Op sommige plaatsen kun je tot bij het water komen en daar zwom zowaar een roodhalsfuut voorbij! Ook in dit gebied kun je een aardige rondwandeling maken. Lees meer over Sømosen.

Smør- and Fedtmosen

Wil je een wat langere wandeling maken, dan raad ik je aan om Smør- and Fedtmosen te bezoeken. In dit natuurgebied in het noordwesten van de stad wisselen weilanden, moerassen, waterpartijen en parkachtige bossen elkaar af. Ook hier hoopte ik de roodhalsfuut te zien, maar dat is niet gelukt. Wel zag ik er kramsvogels, braamsluiper, goudvink, staartmees, gewone vink, ringmus, kneu, groenlin, tjiftjaf, fitis, roodborst, zwartkop, gekraagde roodstaart, bonte kraai, Vlaamse gaai, grote bonte specht en winterkoning. Tijdens de trekperioden kun je hier verrassende waarnemingen doen. Tijdens onze vakantie moest de echte voorjaarstrek nog op gang komen. Zo zag ik er bijvoorbeeld geen rietzangers, terwijl die in Nederland al volop aanwezig waren. De Schotse hooglanders in dit gebied zijn ook een belevenis om te bekijken. Wij maakten hier een prachtige wandeling. Ik vond het verrassend dat een grote stad als Kopenhagen ook zo’n uitgestrekt natuurgebied binnen haar stadsgrenzen kan herbergen. Lees hier meer over Smør- and Fedtmosen.

Store Hareskov

Net buiten Kopenhagen, in het noordwesten, vind je een schitterend bosgebied. Metershoge beuken domineren het bos, maar je vindt er ook percelen met berken, sparren en gemengde bossen. Sommige stukken bos zijn moerasbos. De veenplassen liggen verstild tussen de bomen. De mooiste waarnemingen in dit bos waren de boommarter, bonte vliegenvanger, goudvink en raaf. Andere waarnemingen die ik ook mooi vind waren de glanskop, boomklever, boomkruiper, bonte kraai, grote bonte specht, fitis en zwartkop. Een groepje reeën liep voor ons uit door een weitje. Hier kun je een halve dag of zelfs meer heerlijk dwalen. Lees meer over Store Hareskov.

Vestamager

Ten zuiden van Kopenhagen, ligt het schiereiland Vestamager. Meer dan een kwart van dit schiereiland bestaat uit natuurgebied. Dit is werkelijk een enorm natuurgebied waar je dagen kunt doorbrengen. Grote delen bestaan uit weiland waar je veldleeuweriken kunt horen en zien. Lage bosjes domineren het noordelijk deel van het gebied. Hier bevindt zich een grote roekenkolonie die je van heel dichtbij kunt bekijken. Ook hier kwam ik de braamsluiper tegen. In het westen van het gebied vind je een uitgestrekt bosgebied. Hier ben ik niet geweest. Ik ben een aantal keer naar het zuiden van Vestamager gereden. Hier bevindt zich een grote waterplas die omringd wordt door brede rietkragen. Die is ongetwijfeld de beste plek rond Kopenhagen om roodhalsfuten in zomerkleed te zien in het voorjaar. Er broeden hier minimaal vijf paar roodhalsfuten, samen met dodaars en gewone fuut. Het is prachtig om de roodhalsfuten onderling tekeer horen gaan. De rauwe kreten klinken ver over het water.

Havik, bruine kiekendief, zomertaling, baardmannetje, braamsluiper, rietgors, tafeleend en veel andere watervogels zag ik hier. Loop je langs de Oostzee nog verder, dan kom je op de dijk een vogelkijkhut tegen die uitzicht biedt over een gigantisch plasdrasgebied. Hier heb je een telescoop nodig om de soorten goed te bekijken. Tijdens de trekperioden kun je hier ontzettend veel soorten zien. De zandbanken in de Oostzee vond ik in april niet zo heel interessant. Lees hier meer over Vestamager.

Nivå

Ten noorden van Kopenhagen ligt pal aan de kust het dorp Nivå. Hier ging ik heen om eiders te zien. De oevers van Oostzee worden hier gevormd door natte weilanden en vlak voor de weilanden zoeken eiders naar voedsel. Er bevindt zich ook een uitkijktoren met daarvoor een lange rij stenen. Op deze stenen staan eiders uit te rusten. Rij je verder naar het zuiden dan zie je op de Oostzee vrijwel overal groepjes of paartjes eiders. Lees meer over Nivå.

Stevns Klint

Wil je over de kliffen wandelen, dan is Stevns Klint een aanrader. De kliffen hier gaan miljoenen jaren terug in de tijd. Nu vind ik kliffen mooi, maar vogels ook. En gelukkig kon ik hier mijn hart ook ophalen aan de vogels. Geelgors zat hier te zingen. Zeearenden vlogen over. Kneutjes vlogen met me mee. Veldleeuweriken bestormden de hemel. Huiszwaluw en boerenzwaluw zwierden langs de kliffen. Grote zaagbek zwom op het water voor de kliffen. Natuurlijk ook hier de bonte kraai en in de stekelige struiken ook de braamsluiper. Je kunt hier kilometers lange wandelingen maken. Voor wandelliefhebbers is Stevns Klint een absolute aanrader. Lees meer over Stevns Klint.

Meer natuurgebieden in de omgeving van Kopenhagen (en in Denemarken)

Wil je nog veel meer natuurgebieden ontdekken waar je kunt vogels kijken rond Kopenhagen, bezoek dan de website van Deense ornithologische vereniging. Je vindt hier beschrijvingen van talloze natuurgebieden, ook in de andere regio’s van Denemarken.

Natuurhuisjes in Denemarken

jako van gorsel met verrekijker

Anders dan Nederland is Denemarken een ontzettend dunbevolkt land. Het land is stukken groter dan ons postzegeltje aan de Noordzee en de bevolking is vele malen kleiner dan die van ons. Al bij binnenrijden is duidelijk dat de Denen veel zuiniger omgaan met datgene wat een land mooi maakt: natuurwaarden. Geen wonder dat je ook in Denemarken tal van mooi gelegen vakantiehuisjes vindt. Bekijk hier het aanbod van natuurhuisjes in Denemarken. Klik op de kaart om het aanbod per eiland te bekijken.