Vogels kijken rond het Breede Water

In het uitgestrekte natuurgebied Voornes Duin, ligt het Breede Water. Dit grote duinmeer is één van de centrale locaties in het gebied. Je kunt er urenlang wandelen door duinbos en -vallei zonder een auto of motor te horen. En dit gebied is niet alleen vanwege de vogels een bezoekje waard. In de duinvalleien groeien in het voorjaar talloze orchideeën. Op het gebied van flora en fauna valt er dus veel te beleven. In dit artikel leg ik je uit welke soorten je zoal kunt zien in het Breede Water.

Vogels kijken in het Breede Water

Rond het Breede Water is een fraaie wandelroute uitgestippeld. Volg je de route, dan passeer je alle soorten biotopen die je in de duinen kunt vinden: van duinmeer tot gemengd bos, van duinvallei tot zeereep.

In het Breede Water bevindt zich een grote kolonie aalscholvers. De oudervogels vliegen in het voorjaar af en aan. Om hun jongen te voeden pendelen ze heen en weer tussen Noordzee en nest. Op het water zie je vanuit de uitkijkpunten watervogels als tafeleend, kuifeend, wintertaling, bergeend, krakeend, fuut, geoorde fuut, dodaars en ijsvogel. De grauwe ganzen die er broeden moeten genoemd worden. En in de bossen wemelt het van de grote bonte spechten. Maar ook de nachtegaal, zwartkop, tuinfluiter, goudhaantje, vuurgoudhaantje, kuifmees, gekraagde roodstaart, zangluister en vele andere zangvogels kun je er zien. Zeker in het voorjaar raad ik je aan om er eens lekker vroeg uit te gaan en te genieten van het immense vogelkoor.

In de duinvalleien liggen ondiepe vennetjes. Daar wemelt het van de groene kikkers die zich op zomerse dagen in mei en juni goed laten horen. Kneutjes vliegen van struik naar struik. De koekoek ligt overal op de loer om een ei in een nest van een zangvogel te deponeren. Tijdens de trekperioden maak je boven het meer kans op de visarend. En vergeet niet dat tijdens de najaarstrek grote groepen zangvogels de kust volgen. Die passeren dus ook het Breede Water om de oversteek te wagen naar Goeree-Overflakkee.

Praktische informatie

De parkeerplaats bij het Breede Water ligt er een beetje verscholen bij. Het bevindt zich langs het Kreekpad, Rockanje (51°53’17.4″N 4°03’25.2″E). Je kunt ook intoetsen: Waterbospad, Rockanje. Die weg splitst zich na een paar honderd meter met het Kreekpad als afsplitsing.

Vanaf de parkeerplaats wandel je over asfaltpad naar het duingebied. Let hier al op vogels als de grote bonte specht, zwartkop en tuinfluiter. Ook laat de eekhoorn zich hier zien.

De vogelwandeling Breede Water is ongeveer tien kilometer lang. Hij voert je over natte, vochtige paden en over zandpaden waar je aardig moet door stampen in het rulle zand. Tijdens droge perioden volstaan gewone wandelschoenen. Is het langdurig regenachtig, kies dan voor waterdicht schoeisel.

De broedkolonie aalscholvers is vanaf diverse uitkijkpunten goed te bekijken. De afstanden tot de kolonie zijn echter behoorlijk groot. Een verrekijker is dus wel nodig om de verrichtingen van de vogels gade te slaan.

Om het Breede Water is een fraaie wandelroute uitgezet. Lees mijn artikel over de vogelwandeling Breede Water voor praktische informatie.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!