Vogels kijken in de Plateaux

Diep in Brabant ligt natuurgebied de Plateaux. Het vormt een geheel met het Hageven, een natuurgebied aan de andere kant van de grens met België. Vennen, bossen, heide en kleinschalige weilanden wisselen elkaar af. Welkom in het land van zangvogels, watervogels en vooral: libellen.

Ik begin even met de vogels. De kop boven die artikel luidt niet voor niets: vogels kijken in de Plateaux. Het gevarieerde landschap herbergt in het voorjaar enorm veel zangvogels. Van boompieper, boomleeuwerik, wielewaal, grote gele kwikstaart, geelgors, gekraagde roodstaart, appelvink, koekoek, goudhaantje tot kneu, fluiter, tuinfluiter, tapuit, roodborsttapuit, bonte vliegenvanger en grauwe vliegenvanger. In de bossen nestelen grote bonte specht, zwarte specht en groene specht. In de ondiepe watertjes en de slikranden waden steltlopers als groenpootruiter, bontbekplevier, kleine plevier, oeverloper, tureluur, bonte strandloper, wulp en bosruiter. Soms ook de lepelaar trouwens. En in het riet nestelen rietzanger, kleine karekiet, rietgors en bosrietzanger. Roofvogels vliegen er ook rond en niet de minste: slechtvalk, boomvalk, wespendief, buizerd, bruine kiekendief en havik. De ijsvogel jaagt vanaf overhangende takken boven het water. In de winter maak je er kans op een overwinterende klapekster.

Nog veel gevarieerder is de schare libellen die je er kunt zien en fotograferen. Van watersnuffel tot lantaarntje, van bosbeekjuffer tot bruine korenbout. En dan moet ik ook nog de beekoeverlibel, tangpantserjuffer, zuidelijke keizerlibel, azuurwaterjuffer en de vuurjuffer nog noemen. En hiermee ben ik absoluut niet compleet. Het zou natuurlijk nog mooier zijn wanneer je een boomvalk zou zien jagen op de libellen. Dat tafereel zal ik nooit vergeten: een windstille avond en een boomvalk boven een ven jagend op libellen. De libellen kraakten in zijn klauwen.

Ook zoogdieren laten zich zien. Ree, wild zwijn, vos, rode eekhoorn, haas, konijn en rosse woelmuis leven in het gebied.

Welkom in Brabant! Lekker vogels kijken in de Plateaux. Waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. En waar het leven goed is, want geen streek zo Bourgondisch als hier op de grens met België.

Praktische informatie over vogels kijken in de Plateaux

Een goed startpunt om de Plateaux te verkennen is de werkschuur van Natuurmonumenten. Deze bereik je door in je TomTom in te voeren: Barrier 15a, Bergeijk. De wandelroute is ongeveer 4,5 kilometer lang. Heb je behoefte aan meer en langere wandelingen, ga dan naar de website van Natuurmonumenten.

Een horeca is in de omliggende velden van de Plateaux geen gebrek. Zo kun je Grand Café De Zwaan bezoeken. Deze gelegenheid heeft een iets uitgebreidere lunchkaart.

Wil je meer interessante vogelgebieden in de provincie Brabant ontdekken, klik dan hier.

Vakantiehuisjes in de provincie Noord-Brabant

jako van gorsel met verrekijker

De provincie Noord-Brabant leent zich uitstekend voor een weekendje uit of een weekje weg. Op veel plaatsen wordt veel meer aandacht aan de natuur besteed dan in het nabije verleden. Gelukkig ontdekt men ook in het Brabantse land dat mooie natuur ook betekent: inkomsten uit toerisme. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustig locatie, vaak midden in het bos, bekijk dan het aanbod op natuurhuisje. Je kunt natuurlijk ook een geschikt hotel of appartement zoeken op Booking.com.