Vogels kijken in het plasdras bij de Eendenkooi te Oud-Alblas

Naast de Eendenkooi van Oud-Alblas ligt een stuk weiland dat in winter en voorjaar onder water staat. Een zogenaamd plas-drasgebied. Je kunt dit weiland vanaf het fietspad dat langs het Achterwaterschap loopt, goed overzien. In het voorjaar is het plas-drasgebied een ware trekpleister voor watervogels. Grutto, tureluur, kievit, kemphaan, groenpootruiter, witgatje, wintertaling, zomertaling, slobeend, bergeend en krakeend kun je er in het voorjaar zien. Soms zie je een zeldzaamheid als de steltkluut. Ook de purperreiger foerageert er zodra ze terug zijn vanuit hun winterverblijven. Het leuke van het plas-drasgebied is dat het pal naast de Eendenkooi ligt. En dat is een bos met flinke bomen. Hier hoor en zie je zangvogels als zwartkop, sijs, vink, grote bonte specht, groenling, tjiftjaf en fitis. De buizerd jaagt boven de Eendenkooi en laat zich natuurlijk ook boven het plas-drasgebied zien.

Het Achterwaterschap is de waterstroom die vanaf Alblasserdam dwars door de Alblasserwaard naar de Ammersekade bij Groot-Ammers loopt. In de rietkragen hoor en zie je (afhankelijk van het seizoen) rietgors, rietzanger en kleine karekiet. Futen nestelen in het riet, maar in het voorjaar vallen vooral de nesten van meerkoeten op. Tientallen meerkoeten kom je tegen op je fiets- of wandeltocht langs de Achterwaterschap, vaak niet meer dan twintig meter van elkaar verwijderd. In de weilanden wemelt het van de hazen die je vaak van dichtbij kunt zien.

Hopelijk blijft het plas-drasgebied in stand. Het is namelijk een tijdelijk natuurgebied dat in stand wordt gehouden door subsidies van de overheid. Boeren doen vrijwillig mee. Hulde voor de landbouwer die zijn weiland naar de Eendenkooi ter beschikking stelt voor de vele vogels in het gebied! Ik sprak hem pas en hij vertelde gepassioneerd over de vogels op zijn weilanden en over de natuurvriendelijke manier waarop hij zijn weilanden beheerd. Dat was op een avond dat er een enorme groep grutto’s op zijn weilanden liep met daarbij zelfs een groep kemphanen. Dit zou de norm moeten worden in Nederland.

Praktische informatie

De Eendenkooi bij Oud-Alblas bereik je beste via het fietspad langs het Achterwaterschap. Parkeer je auto bij de Zijdebrug langs de N481 (Zijdeweg, Oud-Alblas). Wandel naar het bruggetje en sla voor het water linksaf het fietspad op richting Alblasserdam. Na ongeveer twintig minuten wandelen kom je bij de Eendenkooi.

Je bent nu ook in de buurt van de Donkse Laagten, een bijzonder natuurgebied dat juist aan de andere kant van de Zijdeweg ligt. Hier kun je heerlijk wandelen over onverhard pad. Wandel in de richting van De Donk en ga daar het bruggetje over en wandel langs de andere oever terug.

Ik raad je aan het gebied met de fiets te bezoeken. Na je bezoek aan het plas-drasgebied fiets je door naar Kinderdijk. Hier kun je de purperreigers heen en weer zien vliegen. In de rietvelden broeden rietvogels als snor, blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, rietgors en bruine kiekendief. De befaamde molens van Kinderdijk krijg je er gratis bij.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)