Vogels kijken in Peazemerlannen

Soms doet de natuur iets wat de mens niet wil, maar dat de mens ook niet kan of wil herstellen. En dan kan er iets moois ontstaan. Een natuurgebied bijvoorbeeld. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw sloeg een storm een gat in een stuk zeedijk in Friesland. De schade viel nauwelijks te repareren en dus werd besloten het noordelijke deel van de polder over te geven aan de Waddenzee. Een schitterend kweldergebied ontstond: de Peazemerlannen. Dit is denk ik wel Nederlandse natuur in optima forma. Zo moet het landschap in grote delen van West-Nederland er duizenden jaren geleden hebben uitgezien. In dit artikel ga ik in op vogels kijken in Peazemerlannen.

Vogels kijken in Peazemerlannen, wat zie je dan? Het zal je niet verbazen dat je in een kweldergebied aan de rand van de Waddenzee vooral zoutminnende vogels ziet. Die zie je er trouwens vrijwel het hele jaar rond. Lepelaar, kleine zilverreiger, oeverloper, watersnip, bonte strandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, rosse grutto, steenloper, witgatje, zilverplevier, goudplevier, bontbekplevier, kanoet, wulp, regenwulp, groenpootruiter, tureluur en zwarte ruiter laten zich tot diep in het voorjaar zien. De slechtvalk jaagt boven het gebied. Rotganzen overwinteren in Peazemerlannen, en soms blijven een paar exemplaren tot diep in juni ‘hangen’. En dan heb ik nog niet gesproken over zangvogels als graspieper, kneu en veldleeuwerik.

In de winter kan het ronduit spectaculair zijn in Peazemerlannen. Enorme groepen rotganzen, scholeksters, bonte strandlopers, wulpen, tureluurs, bergeenden, brandganzen, eidereenden en andere steltlopers wachten dan op laag water. Je kunt hier dan ook prachtige soorten zien als strandleeuwerik, sneeuwgors, ijsgors, oeverpieper en frater, vaak in behoorlijke aantallen. Frater, strandleeuwerik, rietgors, rotgans, brandgans, wulp, scholekster, graspieper en putter zag ik er toen ik dit prachtige kweldergebied bezocht. De paarse strandloper, kleine strandloper en dwergmeeuw worden in de winter gezien, vaak enkeltjes. En dan moeten we het nog hebben over de roofvogels die in Peazemerlannen jagen: blauwe kiekendief, slechtvalk, smelleken en soms een ruigpootbuizerd en velduil. Regelmatig is een wat zeldzamere soort te zien. Een grote burgemeester bijvoorbeeld. Of een pontische meeuw. Leuk is dat je hier langs de kust soms ook een ijsvogel kunt zien. Een ijsvogel op het zoute water is niet ongebruikelijk, maar ik vind het altijd een bijzonder gezicht.

Zoogdieren zie je ook in Peazemerlannen. De haas leeft in het gebied. En natuurlijk zie je er soms een gewone zeehond of een grijze zeehond. Helaas zijn die zeehonden wel vaak dood of in een ziekelijke toestand.

Vogels kijken in Peazemerlannen is altijd mooi en vooral in de winter soms ronduit spectaculair.

En zou je er onverhoopt geen vogels zien (wat ik me niet kan voorstellen), dan geniet je nog van het fantastische uitzicht. Bij helder weer kijk je tot aan Ameland. En is het mistig, dan krijgt het gebied mysterieuze trekjes. Trouwens, de authentieke dorpjes Paesens en Moddergat (aan elkaar gegroeid), zijn ook het bezoeken waard. Wandel op het gemak langs de oude gevels, bezoek het vissershuisje en je komt helemaal tot rust.

Praktische informatie

Je bereikt natuurgebied Peazemerlannen door in je TomTom in te toetsen: Boltawei, Paesens. Sla de Lytse Wei in richting de zeedijk. Aan het eind vind je een parkeerplaats. Parkeren in het dorp kan natuurlijk ook. Pak je meteen de leuke geveltjes mee.

Er is in natuurgebied Peazemerlannen een wandelroute uitgezet. Je kunt de route hier downloaden.

Vakantiehuisjes in Friesland

vakantiehuisjes in wenen

Friesland is een geliefde provincie onder natuurliefhebbers. Je kunt er lange wandelingen maken langs de kust. Je geniet er van de vogels en van ander natuurschoon. Maar ook andere delen van de provincie zijn het bezoeken meer dan waard. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustige locatie, midden in de natuur, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl eens. Deze vakantiehuisjes staan vrijwel altijd op rustige en natuurlijke plaatsen waar je nog kunt genieten van de natuur.