Vogels kijken op Vlieland

Wie Vlieland wel eens heeft bezocht, die weet dat dit met Schiermonnikoog een van de rustigste waddeneilanden is. Er rijden immers nauwelijks tot geen auto’s. Wind en zee hoor je er, én vogels. Het is alweer jaren geleden dat wij Vlieland bezochten, maar ik vond ik het een heerlijk eiland. We waren er in het najaar. Een mooie tijd om over het eiland te struinen.

Evenals de andere waddeneilanden kent Vlieland een gevarieerd landschap. Van kwelder tot strand, van stuifduinen tot wadden en natuurlijk hier en daar het bos. Zoveel variatie, dat betekent ook veel vogelsoorten. Vogelaars kunnen daarom gedurende het hele jaar met een gerust hart afreizen naar Vlieland. In dit artikel leg ik uit wat de beste plekken zijn als je wilt vogels kijken op Vlieland.

De beste plekken als je wilt vogels kijken op Vlieland:

Kroon’s Polders. Vier polders vormen te samen de Kroon’s Polders. Ooit begonnen als staaltje menselijk vernuft om te voorkomen dat het eiland in tweeën zou breken, zijn de Kroon’s Polders in de jaren zestig uitgeroepen tot natuurgebied. Een moerasgebied is het. In de ene polder domineert brak water, in een andere zoet. En dat levert een enorme soortenrijkdom op. Er broeden maar liefst zestig soorten vogels, waaronder eider, lepelaar, kluut en aalscholver. Je kunt er dan ook heerlijk vogels kijken. En wie dat doet, maakt kans op vogels als roerdomp, kleine zilverreiger, porseleinhoen, nachtegaal, bosrietzanger, cetti’s zanger, blauwborst en natuurlijk vele, vele steltlopers als zilverplevier, goudplevier, rosse grutto, groenpootruiter, zwarte ruiter, bonte strandloper, bontbekplevier, kanoet, witgatje, kleine strandloper, grauwe franjepoot en vele andere. Roofvogels als sperwer, havik, buizerd, bruine kiekendief, boomvalk, visarend en slechtvalk worden er gezien. Tijdens de najaarstrek maak je er gerede kans op verrassende waarnemingen van bijvoorbeeld beflijster, dwerggors, bladkoning of soms zelfs een sperwergrasmus.

In de Derde Kroon’s Polder bevindt zich bij de Vinkenbaan een ringplek. Elk voor- en najaar worden er vogels geringd. In deze periode is de ringbaan een paar keer per week toegankelijk voor publiek. Zeker bezoeken als je langs wandelt, want in de trekperioden kunnen er wel heel bijzondere vogels in de netten belanden. Wat dacht je van een draaihals of waterral? Die zie je echt nooit meer van zo dichtbij in het wild. Lees hier meer over de Vinkenbaan op Vlieland.

Posthuiswad. Naast de Kroon’s Polders ligt buitendijks het Posthuiswad. Dit is een fenomenale plek om waddenvogels te bekijken. Bij laag water kun je hier vele vele steltlopers zien. Denk aan krombekstrandloper, bonte strandloper, kleine strandloper, drieteenstrandloper, regenwulp, wulp, scholekster, rosse grutto, zilverplevier, bontbekplevier, witgatje, kanoet en oeverloper. Lepelaars scharrelen over wad, evenals bergeend en pijlstaart. Soms zie je enorme aantallen vogels op het wad. Neem een goede verrekijker en liefst een telescoop mee en genieten maar.

Meeuwenduinen. Als ik kijk naar de vogelsoorten die vanaf de Meeuwenduinen worden gezien, dan gaan mijn gedachten uit naar de duinen ten noorden van Nes op Ameland. Dat is ook al zo’n hotspot om de zeevogeltrek te volgen. Nou, ook op Vlieland gaat het in september en oktober helemaal los met de zeevogels die langs trekken. Kleinste, kleine, middelste en grote jager zweven voorbij. Evenals grote zee-eend, zwarte zee-eend, Jan-van-gent, grote stern, zeekoet en roodkeelduiker. Dit is maar een beperkte opsomming. Op de Meeuwenduinen moet je gewoon een keer hebben gestaan. De beste dagen zijn die na een dag of wat noordenwind. Maar in de Meeuwenduinen zelf bruist het ook van de trekvogels tijdens de najaarstrek. Zangvogels trekken dan voorbij. Van geelgors tot gekraagde roodstaart. Van bladkoning tot boomleeuwerik. Van grote gele kwikstaart tot kruisbek. Veldleeuwerik, ijsgors, sijs en zwarte mees steken voorbij. Op de voet gevolgd door sperwer en boomvalk. Een memorabele locatie, die Meeuwenduinen.

De Cranberryvlakte. In dit duinenlandschap kun je in najaar en winter uitstekend roofvogels zien. Blauwe kiekendief, bruine kiekendief, buizerd, boomvalk, slechtvalk en sperwer jagen hier rond. Evenals in de winter de velduil. Al die roofvogels vliegen daar niet voor niets. Zangvogels staan ook op het menu. Zeker tijdens de najaarstrek. Dan kun je mooie waarnemingen doen van beflijster, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, kleine barmsijs en paapje. Van de steltlopers noem ik bokje en watersnip. 

Vliehorst. Dit uitgestrekte militaire oefenterrein is alleen tijdens de weekenden toegankelijk voor publiek. Van alle soorten die je er ziet noem ik strandplevier, dwergstern en Noordse stern. Maar je ziet er ook vrijwel alle andere steltlopers die ik ergens hierboven al heb genoemd.

Alle andere gebieden. Vlieland is beslist geen heel groot eiland. En dat betekent dat alle natuurgebieden lekker dicht bij elkaar liggen. Je kunt ze te voet bereiken of beter nog: per fiets. Lekker uitwaaien en helemaal tot rust komen. Alleen al daarom zou je meer vogels moeten kijken. Wil je weten welke andere interessante vogelgebieden je op Vlieland kunt bezoeken, download dan de Vogelkaart van Vogelbescherming Nederland. Bezoek bijvoorbeeld ook zeker het aangeplante dennenbos tijdens de najaarstrek. Bladkoning en Pallas’ boszanger worden er vrijwel elk jaar wel gezien.

Velduil (niet gefilmd op Vlieland).

Nuttige adressen

Klik hier voor actuele vogelwaarnemingen op Vlieland.

Klik hier voor een goede wandelkaart op Vlieland (Bol.com).

Klik hier voor vakantiehuisjes op Vlieland (Belvilla).

Klik hier voor vakantiehuisjes op Vlieland (Booking.com).

Download hier wandelroutes op Vlieland (Staatsbosbeheer).

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)