dodaars foto sjaak huijer

Vogels kijken op Sint-Philipsland

Sint Philipsland is een klein Zeeuws eiland omringd door uitlopers van de Oosterschelde. Ooit was het een zelfstandige gemeente, nu maakt het eiland deel uit van de Gemeente Tholen. Het is precies klein genoeg om er in één dag om heen te kunnen wandelen over de zeedijk. Die zeedijk die het eiland beschermt tegen het wassende water biedt je vrijwel overal prachtige uitzichten over de schorren en slikken. Werp je de blik naar binnen, dan is de aanblik over het algemeen iets treuriger: kaarsrechte akkers, al dan niet geploegd of ingezaaid. De natuurwaarden van deze gecultiveerde stukken grond zijn vrijwel nihil. Deze vorm van traditionele landbouw mag je gerust beschouwen als een vorm van industrie. Hoewel de natuurwaarden van de Oosterschelde ook onder druk staan, kun je aan de buitenkant van de dijken nog altijd spreken van een ontzettend rijk biotoop. Alle reden dus om eens kennis te maken met dit landschap als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Binnendijks vormen twee gebieden een aangename uitzondering: de Bruintjeskreek en de Eendenkooi bij Anna-Jacobapolder. Twee kleine natuurgebiedjes die van grote waarde zijn voor vogels.

Het aardige van het eiland Sint-Philipsland is dat je vrijwel overal met de auto langs de zeedijk (en soms op) kunt rijden. Af en toe de dijk beklimmen en genieten van de Oosterschelde. Op de akkers zelf valt niet heel veel te zien. In de winter hier en daar een groepje kieviten en goudplevieren. In de brakke sloten foerageren kleine zilverreiger en grote zilverreigers. En ik kwam zelfs een ijsvogel tegen in de sloten die minder snel bevriezen dan sloten met zoet water. In de Bruintjeskreek broedt de bruine kiekendief. Hier en daar broedt een torenvalk. In de winter maak je kans op buizerd, torenvalk, blauwe kiekendief en smelleken. De laatste twee jagen ook boven de buitendijkse kwelders.

Over de buitendijkse gebieden gesproken. De schorren en slikken rond het eiland vallen vrijwel bij eb vrijwel overal droog. De breedte van het slik en de kwelders varieert behoorlijk. Aan de zuidkant vallen in de Krabbenkreek onmetelijke stukken slik vrij. Aan de noordkant (het Slaak) vind je vooral kwelders. Aan de westkant, bij het buurtschap Sluis, is het water echter onmetelijk diep.

Een van beste plekken om wadvogels te bekijken is bij het buurtschap Sluis. Rechts van Hotel Oosterschelde eindigen de kwelders van het Slaak en vallen brede slikranden door. Op een mooie dag is het hier heerlijk toeven. Op de schor zie je steltlopers als tureluur, zilverplevier, rosse grutto, bonte strandloper, steenloper, scholekster, wulp en zwarte ruiter. In de winter verblijft hier altijd een behoorlijke groep rotganzen. Soms zit er een witbuikrotgans tussen, een heel enkele keer zelfs een roodhalsgans. Smienten overwinteren ook in het kwelder. Heb je geluk dan vliegt de ijsvogel laag over het zoute water. Hij jaagt hier op visjes en garnalen. Op het diepe water maak je in de winter kans op dodaars, fuut, aalscholver, middelste zaagbek en brilduiker. Je kunt op deze locatie het hele jaar door vogels kijken, waarbij de periode september tot en met mei de meest interessante is. Kijk voor duikeenden ook altijd in de voormalige veerhaven waar nu mossels in worden gekweekt.

Op vrijwel alle andere locaties op de zeedijk kun je bovengenoemde vogels zien. Maar bij Hotel Oosterschelde het meest dichtbij. Vlak voor de toerit naar het hotel heeft Stichting Zeeuws Landschap een nieuw vogelgebiedje aangelegd. Vanaf de Del Campoweg kun je dit gebied goed overzien. Het is een soort van karrenveld. Lekker drassig dus. Je ziet er steltlopers, eenden en ganzen. 

Praktische informatie over vogels kijken op Sint-Philipsland

Het schiereiland Sint Philipsland is door de Krabbenkreekdam verbonden met het eiland Tholen en door een brug met West-Brabant. Je kunt het eiland bereiken via de Philipsdam, via Steenbergen en via het eiland Tholen.

Voor minder valide mensen zijn de meeste plaatsen in deze video goed bereikbaar. Om de kwelders te kunnen bekijken rij je in het noorden van het eiland (de Krammersweg) buitendijks over een geasfalteerde weg. Bij het voormalig veer naar Zijpe heb je ook uitzicht over de kwelders. Om de slikken in het zuidwesten van het eiland te bekijken moet je de dijk op. Op de Abraham Wisseweg heb je één plek waar je vanuit de auto de Krabbekreek kunt overzien. Verder zijn er op diverse plekken trappen aangelegd. In het dorp Sint Philipsland kun je vanaf de haven ook stukken slik bekijken.

Een goede verrekijker volstaat in de meeste gevallen. Wil je steltlopers op de slikken bekijken, dan is een telescoop handig.

Eten & drinken

Bij het voormalig veer naar Zijpe kun je prima eten bij Restaurant ‘t Veerhuis (Hotel Oosterschelde). Je hebt vanuit het restaurant een mooi uitzicht over de Oosterschelde. Op een cafetaria aan de Voorstraat in het dorp Sint Philipsland na, is er verder geen horeca.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)