Vogels kijken op Schiermonnikoog

Vogels kijken op Schiermonnikoog is beslist een heuse aanrader. Wind en zee hoor je er, en vogels uiteraard. Auto’s rijden er nauwelijks, er heerst feitelijk een heerlijke stilte. Een bezoek aan Schiermonnikoog gaat dus over meer dan vogels kijken alleen. Het is een totaalervaring die elk mens minstens één keer in je leven zou moeten ondergaan. Wat zijn de beste locaties om vogels te kijken op Schiermonnikoog? En wat is het beste seizoen? Dat ontdek je in dit artikel.

De beste locaties om vogels te kijken op Schiermonnikoog:

1. Het Westerstrand

Een uitgestrekt strand waar het heerlijk meeuwen en strandlopers kijken is. Ook rond de strandopgangen moet je goed rondkijken. In het najaar maak je er bijvoorbeeld kans op tapuit, bontbekplevier, bonte strandloper, zilverplevier, watersnip, groenpootruiter, zwarte ruiter, drieteenstrandloper, rosse grutto, oeverloper en wulp. Roofvogels als slechtvalk, buizerd, smelleken en bruine kiekendief jagen er. In de winter maak je in de duinen kans op velduilen. Natuurlijk trekken er ook allerlei zangvogels langs. In het voorjaar zie je er grasmus, roodborsttapuit, paapje, blauwborst, sprinkhaanrietzanger en tapuit.

2. De Westerplas

De Westerplas ligt ten zuidwesten van het dorp. Je wandelt er zo naar toe. Een natuurgebied waar je veel soorten watervogels kunt zien. Denk aan kleine zilverreiger, waterral, lepelaar, geoorde fuut, dodaars, pijlstaart, slobeend en aalscholver. In het riet en struweel geniet je in het voorjaar van blauwborst, nachtegaal, sprinkhaanrietzanger, bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet en zwartkop. Toen ik de vogelkijkhut eind oktober bezocht zat er juist een grote groep rotganzen op de plas. Ze wasten zich in het zoete water. En toen, opeens, voor mij op een onverklaarbaar moment stegen ze allemaal tegelijk op, weg waren ze. Verbazingwekkend trouwens hoe dicht bij de vogelkijkhut normaal zo schuwe eenden als slobeend, pijlstaart en wintertaling komen. 

Roodhalsganzen op Schiermonnikoog

3. Klein Zwitserland

Dit is een vakantiepark dat ik liever zou vermijden (als je er geen huisje hebt geboekt althans). Er zijn mooiere locaties te bedenken dan een vakantiepark. Maar goed, er vallen wel vogels te zien in de duinen! Tijdens de trekperioden moet je hier echt opletten voor zangvogels. Spotvogel, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, nachtegaal, goudhaan, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger en dat soort van zangvogels vliegen hier langs. En soms een zeldzame gast als bijvoorbeeld een bergfluiter. Let in de bosjes natuurlijk ook op de houtsnip. Zeker in de winter en al helemaal wanneer er sneeuw ligt.

4. De jachthaven

De jachthaven biedt een weids uitzicht over het wad. Bij eb vallen grote stukken slik vrij waar je natuurlijk tal van wadvogels kunt zien. Denk aan rotgans, kemphaan, rosse grutto, wulp, scholekster, zilverplevier, kanoet, soms een krombekstrandloper. Lepelaars foerageren er, evenals kleine zilverreigers. Zwarte sterns vliegen er tijdens de najaarstrek rond. En soms zwemt er een geoorde fuut rond.

5. De Marlijn

in de noordelijke duinen staat een strandpaviljoen op de duinen. Strijk er neer voor een warme koffie met sterke drank of iets anders lekkers (de vissoep die ik er koos was waarlijk voortreffelijk) en speur ondertussen de horizon af om de zeevogeltrek te volgen in voor- en najaar. Prachtige soorten als rotgans, middelste zaagbek, eider, Noordse stormvogel, Jan-van-gent, zwarte zee-eend, grote zee-eend, kleine alk, roodhalsfuut, grote jager en dwergmeeuw laten zich hier zien. Speur in najaar en winter de zeereep af voor sneeuwgorzen en strandleeuweriken. Bezoek de website van de Marlijn en kom alvast in de stemming.

6. Alle andere gebieden

Tja, eigenlijk kun je op Schiermonnikoog de vogels niet ontlopen. Waar je ook gaat of staat, overal kan een zangvogel of wadvogel opduiken. Heerlijk dus dat er zo’n fijnmazig en uitgebreid netwerk aan wandel- en fietspaden is aangelegd. Ga dus zeker op ontdekkingstocht over de andere delen van het eiland. Maak een lange strandwandeling of een mooie fietstocht en speur overal naar vogels!

De beste periode om vogels te kijken op Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is met zijn gevarieerde landschappen (duinen, strand, wad, zee, kwelder, plas, moeras, bos, weiland, akker, tuin en bebouwing.) het hele jaar rond een ideaal eiland om er van de natuur te genieten en om er vogels te kijken. Elk jaargetij zie je er andere soorten. Rotganzen van najaar tot diep in het voorjaar. In het voorjaar de grutto’s in de weilanden. In de zomer de eerste steltlopers die op doortrek zijn naar het zuiden. En in de winter maak je kans op zangvogels als frater, sneeuwgors en strandleeuwerik. Hou er rekening mee dat in het voorjaar, tijdens het broedseizoen, grote stukken natuurgebied niet toegankelijk zijn voor mensen. In het voorjaar gunnen we de vogels in die gebieden de rust om hun kroost groot te brengen.

Alle waarnemingen op Schiermonnikoog

Wil je weten welke vogels er op dit moment worden gezien op Schiermonnikoog, raadpleeg dan hier de pagina van Schiermonnikoog op waarneming.nl.

Handige fiets- en wandelkaarten voor op Schiermonnikoog

Ga je vogels kijken op Schiermonnikoog, dan zijn dit heel praktische ontdekkaarten. Een fietskaart en een wandelkaart:

Handige fietskaart

anwb fietskaart schiermonnikoog vogels kijken op schiermonnikoog

Handige wandelkaart

falk wandelkaart schiermonnikoog vogels kijken op schiermonnikoog

 

Vakantiehuisjes op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog kun je zowel in het dorp als in het buitengebied vakantiehuisjes huren. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustige locatie, midden in de natuur, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl.

jako van gorsel met verrekijker

Eerlijk is eerlijk: ook al overnacht je in het dorp, ook dan waan je je in de natuur. Je hoort enkel de wind en in de verte het ruisen de zee. Op Booking.com vind je het actuele aanbod van hotelkamers en een aantal huisjes en appartementen.

Wat je ook kunt overwegen, is het boeken van een accommodatie rond het Lauwersmeer. Je maakt vanuit Lauwersoog de oversteek naar Schier en verkent dan het eiland. Voor vakantiehuisjes rond het Lauwersmeer kijk je op Natuurhuisje.nl, Interhome of Booking.com.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)