Vogels kijken op Schiermonnikoog

Schiermonnikoog. Eiland der eilanden! Wind en zee hoor je er, en vogels uiteraard. Auto’s rijden er nauwelijks, wat een genot. Alles te voet of per fiets. Waar anders proef je de zilte natuur van de Waddenzee beter dan op zo’n fantastisch eiland? En dus waarde vogelaars: op naar Schiermonnikoog! Want vogels kijken op Schiermonnikoog is meer dan vogels kijken alleen. Het is een totaalervaring. En die met je minstens één keer in je leven ondergaan (vind ik). 

 

Vogels kijken op Schiermonnikoog. Dat kan het hele jaar door, met als hoogtepunten natuurlijk het voorjaar en het najaar. Het voorjaar vanwege de trek naar het noorden en het broedseizoen. Het najaar ook al vanwege de trek, maar dan in omgekeerde richting, naar het zuiden. Doortrekkers tanken even bij in de Waddenzee. En wintergasten arriveren om pas in de loop van het voorjaar weer te vertrekken. Wat zijn de beste plekjes wanneer je wilt vogels kijken op Schiermonnikoog?

Gelukkig is Vogelbescherming Nederland ontzettend behulpzaam. Met vijf andere natuurorganisaties heeft ze een programma opgezet om vogelgebieden toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ook Schiermonnikoog is onderdeel van het project. De beste plekken om vogels te kijken op Schiermonnikoog zijn volgens Vogelbescherming Nederland:

Het Westerstrand: Een uitgestrekt strand waar het heerlijk meeuwen en strandlopers kijken is. Ook rond de strandopgangen moet je goed rondkijken. In het najaar maak je er bijvoorbeeld kans op tapuit, bontbekplevier, bonte strandloper, zilverplevier, watersnip, groenpootruiter, zwarte ruiter, drieteenstrandloper, rosse grutto, oeverloper en wulp. Roofvogels als slechtvalk, buizerd, smelleken en bruine kiekendief jagen er. In de winter maak je in de duinen kans op velduilen. Natuurlijk trekken er ook allerlei zangvogels langs. In het voorjaar zie je er grasmus, roodborsttapuit, paapje, blauwborst, sprinkhaanrietzanger en tapuit.

De Westerplas: De Westerplas ligt ten zuidwesten van het dorp. Je wandelt er zo naar toe. Een natuurgebied waar je veel soorten watervogels kunt zien. Denk aan kleine zilverreiger, waterral, lepelaar, geoorde fuut, dodaars, pijlstaart, slobeend en aalscholver. In het riet en struweel geniet je in het voorjaar van blauwborst, nachtegaal, sprinkhaanrietzanger, bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet en zwartkop. Toen ik de vogelkijkhut eind oktober bezocht zat er juist een grote groep rotganzen op de plas. Ze wasten zich in het zoete water. En toen, opeens, voor mij op een onverklaarbaar moment stegen ze allemaal tegelijk op, weg waren ze. Verbazingwekkend trouwens hoe dicht bij de vogelkijkhut normaal zo schuwe eenden als slobeend, pijlstaart en wintertaling komen. 

Klein Zwitserland: Dit is een vakantiepark dat ik liever zou vermijden (als je er geen huisje hebt geboekt althans). Er zijn mooiere locaties te bedenken dan een vakantiepark. Maar goed, er vallen wel vogels te zien in de duinen! Tijdens de trekperioden moet je hier echt opletten voor zangvogels. Spotvogel, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, nachtegaal, goudhaan, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger en dat soort van zangvogels vliegen hier langs. En soms een zeldzame gast als bijvoorbeeld een bergfluiter. Let in de bosjes natuurlijk ook op de houtsnip. Zeker in de winter en al helemaal wanneer er sneeuw ligt.

De jachthaven: De jachthaven biedt een weids uitzicht over het wad. Bij eb vallen grote stukken slik vrij waar je natuurlijk tal van wadvogels kunt zien. Denk aan rotgans, kemphaan, rosse grutto, wulp, scholekster, zilverplevier, kanoet, soms een krombekstrandloper. Lepelaars foerageren er, evenals kleine zilverreigers. Zwarte sterns vliegen er tijdens de najaarstrek rond. En soms zwemt er een geoorde fuut rond.

vogels kijken op schiermonnikoog vw

 

De Marlijn: in de noordelijke duinen staat een strandpaviljoen op de duinen. Strijk er neer voor een warme koffie met sterke drank of iets anders lekkers (de vissoep die ik er koos was waarlijk voortreffelijk) en speur ondertussen de horizon af om de zeevogeltrek te volgen in voor- en najaar. Prachtige soorten als rotgans, middelste zaagbek, eider, Noordse stormvogel, Jan-van-gent, zwarte zee-eend, grote zee-eend, kleine alk, roodhalsfuut, grote jager en dwergmeeuw laten zich hier zien. Speur in najaar en winter de zeereep af voor sneeuwgorzen en strandleeuweriken. Bezoek de website van de Marlijn en kom alvast in de stemming.

Alle andere gebieden. Tja, eigenlijk kun je op Schiermonnikoog de vogels niet ontlopen. Waar je ook gaat of staat, overal kan een zangvogel of wadvogel opduiken. Een heerlijk eiland waar ik nog altijd naar terug verlang. Wie weet lukt het me dit jaar weer om een bezoek te brengen aan dit heerlijke waddeneiland.

Juveniele bontbekplevier

 

Nuttige adressen

Klik hier voor alle waarnemingen per gebied op Schiermonnikoog.

Klik hier voor een goede wandelkaart voor Schiermonnikoog (Bol.com).

Klik hier voor een vakantiebestemming op Schiermonnikoog.

Klik hier om de gratis Vogelkaart Schiermonnikoog te downloaden.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)