Vogels kijken op de Mookerheide
De Mookerheide is een heuvelachtig landgoed rond een oud jachtslot en parkbos. Heide en bossen (loof en naald) wisselen elkaar af. Natuurmonumenten is druk doende de oude heidegebieden te herstellen. Je kunt op de Mookerheide heerlijke wandelingen maken en ondertussen natuurlijk vogels kijken. Sla af en toe de blik ook op de vele dagvlinders die je er aantreft en hoop op een ontmoeting met een reptiel als de gladde slang, hazelworm of zandhagedis.

Vogels kijken op de Mookerheide, wat zie zoal? Laten we in het voorjaar beginnen. Het broedseizoen en de periode dat trekvogels doortrekken op weg naar het noorden. Om met de laatste te beginnen, het valt me op dat de beflijster regelmatig wordt gezien in april tot half mei. Een leuke soort om te zien, sterker nog, zelf heb ik de beflijster nog nooit in mijn leven gezien! Er broedt een groot aantal vogels op de Mookerheide. Ik noem de in mijn ogen meest opvallende vogels, waarbij je moet weten dat ik in Zeeland opgroeide en daar vooral scholeksters en tureluurs zag. Nachtzwaluw, zwarte specht, kleine bonte specht, boomleeuwerik, boompieper, roodborsttapuit, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, glanskop, kruisbek, kneu en appelvink broeden op de Mookerheide. Naast meer gewone soorten als fitis, tjiftjaf, zwartkop, grote bonte specht, boomklever, boomkruiper en staartmees. In de winter maak je er kans op klapekster, raaf, sijs, keep en houtsnip. Van de roofvogels mag je rekenen op buizerd, havik, sperwer, torenvalk, boomvalk en soms een slechtvalk (vooral in de winter). Ga je in november in de schemering vogels kijken, dan hoor je vast de bosuil.

Dagvlinders vliegen er ook volop op de Mookerheide, maar vrijwel geen echt bijzondere. De bruine eikenpage is denk ik wel de meest bijzondere dagvlinder die je er kunt zien in de zomer.

Vogels kijken op de Mookerheide is vooral een totaalervaring. Lekker wandelen en genieten van de natuur en ondertussen een paar bijzondere vogels ‘meepikken’.

Praktische informatie

Er zijn diverse wandelroutes uitgestippeld op de Mookerheide. Een van die routes start bij het Jachtslot Mookerheide aan de Heumensebaan 2, Molenhoek. Download de routes op de website van Natuurmonumenten.

Ga je met kinderen naar de Mookerheide, breng dan een bezoek aan Pannenkoekenrestaurant Den Tol in Plasmolen.

Tips van visdief
alle vogels van europa
het-nieuwe-vogels-kijken
alle vogels koos van zomeren
Zakgids Vogels van Nederland en België er