Vogels kijken op Landgoed Den Treek Henschoten

Jarenlang passeerde ik Landgoed Den Treek Henschoten bij Leusden zonder te weten dat dit een landgoed was. Tot ik een keer een rondleiding kreeg en ik de schoonheid van dit natuurgebied ontdekte. Heidevelden, bossen en een enkele waterplas wisselen elkaar af. Op dit gevarieerde landgoed kun je heel veel bosvogels zien. Ik ging op onderzoek uit en besloot op een miezerige dag in februari eens te gaan vogels kijken op Landgoed Den Treek Henschoten.

Vogels kijken op Landgoed Den Treek Henschoten

Op waarneming.nl had ik al gezien dat in de wintermaanden de klapekster op het open terrein overwintert. Maar helaas, de vogel was net gevlogen. Waarschijnlijk was hij één van de dagen voor mijn bezoek terug gevlogen naar zijn broedgebied. Een vogelaar die op diezelfde dag trekvogels stond te tellen, vertelde mij dat de klapekster regelmatig vlak boven hem stond te bidden. Zo schuw gedroeg hij zich dus niet.

Op de heide hoorde ik gelukkig ook een vogel die ik in de Alblasserwaard niet te zien krijg: de boomleeuwerik. Fier stond het mannetje op een stronk te zingen terwijl een vrouwtje in zijn buurt op de grond rond scharrelde. In twee eenzame dennen zochten een paartje staartmezen en kuifmezen naar voedsel. Toen ik een paar uur later de dennen weer passeerde, zaten de mezen er nog. Het zou zomaar kunnen dat de bomen werken als een soort val. De mezen duiken na een lange vlucht over het open terrein de bomen in en zijn dan vervolgens bang om het open terrein opnieuw te moeten overbruggen. Een sperwer of havik heeft dan voldoende tijd om ze te vangen.

In het bos zag ik een grote bonte specht roffelen tegen een dode tak. Veel geluid kwam er niet uit. Hij kan voortaan maar beter een droge holle tak uitkiezen, die maakt veel meer herrie. Van de zwarte specht helaas geen spoor. Ik las dat hij op het landgoed voorkomt, maar ik heb hem niet gezien noch gehoord.

Heel mooi waren de glanskoppen. Die lieten zich op heel veel plaatsen zien en horen. Ze waren druk aan het baltsen en trokken zich van mij weinig aan. Datzelfde gold voor het goudhaantje pal boven mijn hoofd. De boomklevers en boomkruipers lieten zich vooral horen. Ze hielden zich schuil. Een paar keer kreeg ik heel even een boomkruiper in beeld. Het blijven prachtige vogels. Koolmezen, pimpelmezen en vinken zochten in het strooisel op de grond naar voedsel. Een soort die ik ook heb gemist was de appelvink. Deze imposante vink zou ik graag nog eens in een bosomgeving tegenkomen. Op de waterplas tenslotte zwommen twee dodaars en een paar wilde eenden. Andere vogels die je op het landgoed kunt tegenkomen zijn buizerd, keep, sijs, putter, vuurgoudhaan, Vlaamse gaai, raaf, kleine bonte specht, middelste bonte specht en grote lijster.

Praktische informatie over Vogels kijken op Landgoed Den Treek Henschoten

Je bereikt Landgoed Den Treek Henschoten door te navigeren naar Dodeweg, Leusden. Er bevindt zich daar een parkeerplaats. De coördinaten van de parkeerplaats zijn 52°07’53.1″N 5°23’13.8″E.

Op het landgoed ligt een fijnmazig web aan wandelpaden. Er zijn ook fietspaden aangelegd en zelfs een traject voor mountainbikers die soms met enorme snelheid komen aanrijden.

jako van gorsel met verrekijker

Met name in de weekenden kan het ontzettend druk zijn met wandelaars en fietsers. Door de week is het iets rustiger.

Meer informatie over het landgoed en een bezoek vind je op de website van Den Treek Henschoten. En raadpleeg ook mijn overzicht van interessante vogelgebieden in de provincie Utrecht.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Utrecht?