Vogels kijken op het Zeeuwse schiereiland Sint Philipsland

Afgelopen zaterdag bezocht ik de Philipsdam. Ik maakte daar eerder deze video over. Na afloop heb ik nog vogels gekeken op het Zeeuwse schiereiland Sint Philipsland. Een klein, winderig eiland dat bijna geheel wordt omringd door uitlopers van de Oosterschelde. Hier heersen eb en vloed dus nog! Aan de noordkant vind je een mooi kweldergebied in het Slaak. Aan de zuidwestkant vallen bij eb grote stukken slik droog. En overal trekt die zoute natuur vele eenden, ganzen en steltlopers aan.

Wie de blik op de binnenkant van het eiland richt, treft daar kaarsrechte akkers aan, al dan niet geploegd of ingezaaid, afhankelijk van het jaargetij. In de slootjes, de kreken en bosjes kun je er aardige waarnemingen doen. Zo zag ik er zaterdag onder anderen de torenvalk, dodaars, rotganzen, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, buizerd en verschillende soorten steltlopers en zangvogels.

Ik had van te voren eigenlijk onvoldoende nagedacht over de video die ik zou gaan maken. Ik ben daarom helemaal vergeten de Bruintjeskreek te bezoeken. Deze kreek ligt midden op het eiland en is door inpoldering afgesneden van de Oosterschelde. Maar deze kreek trekt nog altijd veel watervogels aan. Er staat bovendien een vogelscherm. Niet overslaan dus!

roofvogelsZakgids roofvogels voor Europa