Vogels kijken op het Veerse Meer

Tussen de Zeeuwse eilanden Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland ligt het Veerse Meer. Aan de westkant door de Veerse Gatdam afgesneden van de Noordzee. En in de oostkant sluit de Zandkreekdam het Veerse Meer van de Oosterschelde. Jarenlang was het water in het Veerse Meer zoet. Door onder anderen algengroei verslechterde de waterkwaliteit en is een aantal jaar geleden besloten zout water in te laten. Dat zorgde ervoor dat de waterkwaliteit met sprongen vooruit ging. En dat de natuurwaarden van dit uitgestrekte natuurgebied flink omhoog gingen. Wil je vogels kijken op het Veerse Meer dan kun je met gemak een dag vullen. In dit artikel leg ik je uit op welke plekken je in en om het Veerse Meer het beste vogels kunt kijken.

Het beste seizoen

Eigenlijk kun je gedurende het hele jaar prima vogels kijken in en om het Veerse Meer. Op een aantal plaatsen bevinden zich brede slikzones langs het meer. Ideaal terrein voor eenden en steltlopers. Je kunt hier enorme groepen wadvogels zien uitrusten en gaan ze op de wieken dan heb je een spectaculair schouwspel voor en boven je. Omdat het Veerse Meer ook populair is onder watersporters, is de zomerperiode de minst aantrekkelijke periode. Hoewel je ook dan rustige plekjes hebt waar je geen surfer of zwemmer zult tegenkomen. Zelf vind ik de periode september tot en met mei absoluut te beste periode om vogels te kijken. Dat geldt in het algemeen voor de Zeeuwse delta en dus ook voor het Veerse Meer. In deze periode arriveren en verblijven enorme groepen bonte strandlopers, rotganzen, wulpen, goudplevieren, futen, geoorde futen, brilduikers, nonnetjes, middelste zaagbekken en smienten in het gebied.

De Zandkreekdam bij Kats

In het meest oostelijke puntje van het Veerse Meer ligt de Zandkreekdam. Hier wordt vrijwel altijd water gespuid van en naar de Oosterschelde. Stromend water, dat trekt massa’s vogels aan!

Het water voor de Zandkreekdam is relatief diep. Van september tot en met mei kun je hier grote groepen futen, brilduikers en middelste zaagbekken zien jagen. Aalscholvers zie je er het hele jaar door. Soms duikt hier een parelduiker op. Vanaf de parallelweg op de N256 (de 1e Deltaweg geheten) kun je hier vanuit de auto het water overzien. Ook per fiets is dit uitkijkpunt uitstekend bereikbaar.

Wanneer je ervoor kiest om bij de Zandkreekdam je vogeltocht te beginnen, overweeg dan ook om het Vogelrustgebied in de Wilhelminapolder te bezoeken. Bij laag water vallen grote delen slik vrij. Bij hoog water kun je steltlopers van dichtbij uit zien rusten. Lees hier meer over het Schor Wilhelminapolder.

Het buurtschap Roodewijk

Bij het buurtschap Roodewijk heb je vanaf de dijk een heerlijk uitzicht over slikken aan de rand van het Veerse Meer. Sla met de auto vanaf de N256 de Langeweg richting Wolphaarsdijk in. Ga de eerste geasfalteerde weg rechtsaf, deze weg heeft geen naam. Ben je op de fiets, volg dan het fietspad dat langs de zeedijk is aangelegd. Aan het einde van deze weg kun je via een trapje de dijk op. Op de dijk staat een bankje. Vanaf dit uitkijkpunt heb je een schitterend uitzicht over de slikranden langs de Veerse Meer. Duizenden wulpen, bonte strandlopers en andere steltlopers rusten hier uit zodra het hoog water wordt in de Oosterschelde. Honderden rotganzen slapen op het water en vliegen naar de omliggende akkers om er te foerageren. Op het diepere water kun je futen, middelste zaagbekken, brilduikers en aalscholvers zien jagen. Spreekt vanzelf dat je ook hier kans maakt op soorten als geoorde fuut, dodaars en nonnetje.

De Middelplaten

Langs de Muidenweg heb je vanaf weg en fietspad een fenomenaal uitzicht over de Middelplaten. Ga je vogels kijken op het Veerse Meer, dan moet je de Middelplaten absoluut hebben bezocht. Het uitgestrekte kweldergebied is het domein van duizenden steltlopers. Zilverplevier, goudplevier, wulp, kluut, bonte strandloper, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter en rosse grutto verzamelen zich hier in enorme groepen op de slikranden. Rotganzen foerageren in het ondiepe water. Op het water ook hier de nodige middelste zaagbekken, futen, brilduikers en andere watervogels. Grote zilverreiger, kleine zilverreiger en lepelaar jagen in het ondiepe water. Blauwe kiekendief, bruine kiekendief, slechtvalk en buizerd jagen boven de kwelders. Natuurgebied Middelplaten is een grandioos gebied om vogels te kijken. De steltlopers waden dichtbij het fietspad waarbij ze zich nauwelijks iets aantrekken van fietsers.

De Piet en Oranjeplaat

Een paar kilometer voorbij de Middelplaten bevindt zich bij Kanoa Buitensport & Recreatie natuurgebied De Piet. Deze oude kreek is op de oevers begroeid met bossen en rietkragen. In de winter jagen in de kreek vogels als dodaars, middelste zaagbek, geoorde fuut en brilduiker. In de ondiepe delen jagen grote zilverreiger, kleine zilverreiger en ijsvogel. In de bossen en rietkragen is het natuurlijk ook bal. De bossen langs het Veerse Meer zijn een van de weinige plekken in Zeeland waar je de wielewaal kunt zien en vooral horen. Nachtegaal, rietzanger, fitis en sprinkhaanrietzanger zijn interessante zangvogels die je in het voorjaar kunt zien. Langs de kreek De Piet loopt de Pietweg, Vanaf deze weg heb je uitzicht op de kreek, de bossen en de rietkraag.

Een paar honderd meter verderop, tegenover Vliegveld Midden-Zeeland, ligt de Oranjeplaat. Sta hier ook even stil, of rij de Oranjeplaatweg in. In de kreek zie je vogels als grote zilverreiger, lepelaar, kleine zilverreiger, dodaars, ijsvogel en watersnip.

De Veersegatdam

De Veersegatdam ligt in het uiterste westen van het Veerse Meer. Vooral in de winter is dit een interessante locatie om zeevogels te bekijken. Geoorde fuut, kuifduiker, parelduiker, ijsduiker, brilduiker en middelste zaag overwinteren hier. Ook de zwarte zee-eend en grote zee-eend en een enkele roodhalsfuut worden hier gezien. Sla op de N57 de parallelweg op en speur het Veerse Meer met verrekijker en telescoop af. Sommige soorten foerageren dicht onder de kant, andere zitten ver op het water. Neem een telescoop mee als je die bezit.

De Schotsman

Op Noord-Beveland ligt een van de mooiste platen van het Veerse Meer: de Schotsman. Dit deel staat vooral bekend om de bijzondere flora op de schrale zandgronden. Op het water zie je in de winter de soorten die hierboven ook al genoemd zijn: van ijsduiker tot brilduiker. In het voorjaar kun je in het struweel terecht voor zangvogels als nachtegaal, cetti’s zanger, fitis, tjiftjaf, braamsluiper en grasmus. Je bereikt de Schotsman via de Schotsmanweg, Kamperland.

De Goudplaat

De Goudplaat bij Kamperland is een gebied ten noorden van het Veerse Meer waar je prima kunt wandelen. In het struweel zie je in het voorjaar zangvogels als sijs, appelvink, tuinfluiter, spotvogel, grote bonte specht, cetti’s zanger, koekoek, bosrietzanger, goudvink, braamsluiper, nachtegaal en wielewaal. Ook hier weer de nodige slikranden waar je vogels als waterral, kleine zilverreiger en ijsvogel kunt zien. Roofvogels als havik, sperwer en buizerd jagen boven het gebied. Je komt bij de Goudplaat via de Goudplaatweg, Kamperland.

De eilanden

Het mooie van het Veerse Meer is dat je er ook vanaf de boot uitstekend kunt vogels kijken. Misschien nog wel beter dan vanaf de kant, want per boot kun je vaak dichterbij de vogels komen dan vanaf de kant. Op een of andere manier ben je vanaf de boot minder snel een bedreiging dan wanneer je vanaf de kant aan komt wandelen. Ik heb zelf geen ervaring met vogels kijken vanaf de boot. Op internet las ik dat alle eilanden in het Veerse Meer toegankelijk zijn, met uitzondering van het eiland de Haringvreter. Dit laatste eiland is beschermd natuurgebied waar je duizenden vogels als rotgans, smient, bruine kiekendief, slechtvalk, grote zilverreiger en vele andere soorten kunt zien.

Natuurhuisjes in Zeeland

jako van gorsel met verrekijker

De provincie Zeeland leent zich natuurlijk uitstekend voor een vakantie in de natuur. Zon, zee en strand vind je hierin elk jaargetij. En in de buurt vind je tal van interessante vogelgebieden. Overweeg je een vakantie in Zeeland, bekijk dan eens het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl. Deze huisjes staan meestal op een rustige locatie en vaak in of vlakbij de natuur.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving in Zeeland

Met deze tips ontdek je de natuur in Zeeland nog beter:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, ook in heel Zeeland en soms met geheel contactloos verblijf en dus heel veilig!)

(voor elk budget een paar goede opties)

(lekker comfortabel genieten op één van de mooiste locaties in Zeeland)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!