Vogels kijken op het eiland Tholen

Middelste zaagbek (fotograaf: Sjaak Huijer)
Wil je vogels kijken in Zeeland, dan is het eiland Tholen een prima start- of eindpunt. Het eiland wordt omringd door watergebieden. Het Zoommeer en Schelde-Rijnkanaal zijn na de voltooiing van de deltawerken zoet geworden. Oude kwelderrestanten en de eilanden in het gebied hebben zich inmiddels aardig ontwikkeld. Verreweg het grootste deel van het eiland is nog altijd omringd door het zoute water van de Nationaal Park Oosterschelde. Hier is nog sprake van eb en vloed en dat betekent: prachtige kwelders en schorren die bij eb droogvallen om bij vloed weer onder te lopen. Al deze gebieden trekken grote aantallen vogels aan. Tholen is dan ook een heerlijk eiland om vogels te kijken. Hieronder lees je meer over de beste vogelgebieden op het eiland Tholen. 

De beste vogelgebieden op en rond het eiland Tholen

Waar kun je het beste vogels kijken op het eiland Tholen? Op en rond het hele eiland vind je tal van interessante natuurgebieden die vrijwel allemaal een connectie hebben met de Oosterschelde die zelden ver weg is. Hieronder een korte omschrijving van de beste vogelgebieden met een verwijzing naar een uitgebreidere omschrijving.

De Oesterdam

De Oesterdam is een harde scheiding tussen de Oosterschelde en het Zoommeer. Vanaf de parallelweg heb je uitzicht over beide gebieden. Aan de kant van de Oosterschelde vind je uitgestrekte slikgebieden waar je wadvogels kunt zien. Voor de Bergse Diepsluis overwinteren vogels als middelste zaagbek, brilduiker en geoorde fuut. Het uitzicht over het Zoommeer is wat lastiger vanwege de autoweg die over de dam loopt. Vlak achter de Bergse Diepsluis heb je nog het beste uitzicht. Lees meer.

De Karrenvelden

De Karrenvelden voor de Oesterdam is mijn persoonlijke favoriet. Je kunt in dit charmante natuurgebiedje van heel dichtbij genieten van wad- en watervogels. Het hele jaar door kun je hier mooie waarnemingen doen. Lees meer.

De Scherpenissepolder

Bij het dorpje Scherpenisse, tegen de zeedijk aan, ligt een uitgestrekt natuurgebied: de Scherpenissepolder. Hier veranderde landbouwgebied in natuurgebied. Ook hier is er een sterke wisselwerking met de Oosterschelde. Bij hoog water rusten talloze wadvogels in het gebied uit. Om bij laag water de drooggevallen zandbanken aan de andere kant van de dijk op te zoeken. Lees meer.

Gorishoek

Voor een weids uitzicht over de Oosterschelde moet je bij Gorishoek zijn. Hier loopt een korte pier het water in. Middelste zaagbek, aalscholver, brilduiker en soms zelfs een eidereend kun je er zien. In de winter natuurlijk ook groepen rotganzen. Voor Gorishoek vallen uitgestrekte slikgebieden door. Het leefgebied van wadvogels. Lees meer.

De Pluimpot

De Pluimpot is een oude kreek die in vroeger tijden de scheepvaart naar de haven van Sint-Maartensdijk leidde. Toen de kreek werd afgesloten van de Oosterschelde werd het gebied zoet. Nu kun je er een prachtige wandeling maken rond het water, struweel en bloemweide. Lees meer.

Het Zoommeer

Ik kreeg weer even terug naar de Karrenvelden voor de Oesterdam. Daar start een wandelroute naar het stadje Tholen. Je wandelt buitendijks langs het Zoommeer. In de winter en in het vroege voorjaar wemelt het hier van de watervogels. Hier overwinteren brilduikers, middelste zaagbekken, geoorde futen en veel meer eenden. Lees meer.

Het Stinkgat

Aan de noordkant van het eiland Tholen bevindt zich een aantal interessante natuurgebieden die vrij toegankelijk zijn. Eén van die gebieden is Het Stinkgat. Het Stinkgat is een klein natuurgebiedje op het Zeeuwse eiland Tholen. Oorspronkelijk bestond het alleen uit de restanten van een oude kreek. Sinds een aantal jaar maakt ook de rest van de polder deel uit van Het Stinkgat. Je kunt het gebied vergelijken met de karrevelden aan de zuidkant van het eiland Tholen. Je treft er ook dezelfde vogels aan: rotganzen, brandganzen, grote zilverreiger, diverse soorten steltlopers, wintertalingen, pijlstaart, slobeend etc. Er zijn in de loop van de jaren veel zeldzame vogels gezien. Lees meer.

De Rammegors

Natuurlijk is De Rammegors ook een bezoek waard. Dit voormalige zoetwatergebied staat weer in verbinding met de Oosterschelde. Het gebied verandert langzaam maar zeker in het kweldergebied dat het ooit was. Prachtig om te zien dat talloze wadvogels dit gebied inmiddels weten te vinden. Lees meer.

Krabbenkreek

De noordkant van het eiland Tholen wordt begrensd door de Krabbenkreek, een schitterende uitloper van de Oosterschelde. Dit is natuurlijk het decor van wad- en watervogels. Je kunt er buitendijks fietsen en wandelen. Ook de slikgebieden rond Stavenisse zijn natuurlijk het bekijken waard. Lees meer.

Philipsdam

En tot slot met de Philipsdam niet onvermeld blijven. Dit is met recht dé vogelboulevard van Zeeland. Vanaf de parallelweg heb je een geweldig uitzicht over het Krammer-Volkerak en de moerassige oevers. En wil je de oorspronkelijke natuur van de Oosterschelde zien, dan sla je je blik over het Slaak, ook al zo’n geweldige uitloper van de Oosterschelde. Lees meer.

Haal de vogels dichterbij

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser:

Tips van visdief
anwb vogelgids van europa paperback
alle vogels van europa
zeeland
buiten-gebeurt-het
steltlopers van europa