Vogels kijken op de Oesterdam

De Oesterdam verbindt de Zeeuwse eilanden Tholen en Zuid-Beveland. De dam vormt een harde scheiding tussen het zoute water van de Oosterschelde en het zoete van het Zoommeer. De Oesterdam is een mooi vogelgebied. Anders dan op de Philipsdam is het hier wel wat lastig vogels kijken op de Oesterdam. Dat heeft drie redenen:

1. De natuurwaarden rond recreatieterrein De Speelmansplaten zijn niet bijzonder hoog.
2. De parallelweg is niet toegankelijk voor auto’s. Je zult te voet of te fiets de weg moeten vervolgen om uitzicht te krijgen over de slikken van de Oosterschelde.
3. De provinciale weg nodigt bepaalt niet uit om de auto in de berm te parkeren. Dat is vanwege het voorbij razende verkeer ten strengste af te raden!

De beste plekken op de Oesterdam om vogels te kijken

Als ik vogels ga kijken op de Oesterdam dan scharrel ik wat rond in de buurt van de Bergse Diepsluis. Aan de kant van het eiland Tholen. Bij laag water kun je op de drooggevallen slikken van de Oosterschelde steltlopers zien foerageren. Denk aan tureluur, wulp, bontbekplevier, bonte strandloper, zilverplevier, rosse grutto, kanoetstrandloper en scholekster. In de haven waar sportvissersboten liggen, overwinteren futen, dodaars en middelste zaagbekken. Soms ook kuifduiker of geoorde fuut.

In de winter van 2015-2016 liet een ijduiker zich regelmatig zien in de omgeving van de Bergse Diepsluis. In de winter van 2023 werd hier een roodkeelduiker gezien. Speur in de winter het talud af voor de sneeuwgors die vrijwel elk jaar op de Oesterdam overwintert. Op het water of op de grasveldjes heb je goede kans om rotganzen te zien. Is het hoogwater, let dan op de steltlopers die op het talud wachten tot het eb wordt. In en om het haventje zie je veel aalscholvers, zilvermeeuwen, kokmeeuwen en nu en dan een zwartkopmeeuw. In de aangeplante struiken rond de haven zie je vogels als zanglijster, heggenmus en torenvalk.

Soms zit er een kuifaalscholver tussen. En dan als laatste de vogel die iedereen graag ziet: de ijsvogel. Die overwintert soms rond de sluis.

Direct na de Bergse Diepsluis ligt aan de binnenkant van de Oesterdam een natuurgebiedje. Ondiep water, slikranden en rietpartijen zijn ideaal biotoop voor steltlopers, eenden, ganzen en zwanen. Je bekijkt ze vanaf de parallelweg. Natuurlijk heb je een verrekijker bij, maar liever nog gebruik je een telescoop. Hier kun je allerlei vogelsoorten zien, van lepelaar tot visdief en veel verschillende soorten eenden.

Op het midden van de Oesterdam, dat het beste te voet of op de fiets bereikbaar is, kun je in de winter aardige waarnemingen doen. Zo worden op dit deel vrijwel elke winter strandleeuweriken en groepjes sneeuwgorzen gezien. Je hebt hier natuurlijk ook fraai uitzicht over de schorren die bij eb droogvallen. Reken op steltlopers als wulp, scholekster, rosse grutto, kanoetstrandloper en steenloper. Groepen rotganzen overwinteren hier. Ze foerageren in de berm, op het schor of rusten uit op het water of het talud.

Kom je vanaf de andere kant, dus van het eiland Zuid-Beveland, dan kun je bij het spitgebied de auto parkeren langs de parallelweg. Bij laag water kun je hier aardig wadlopen en steltlopers bekijken. Bij de T-splitsing N659 / N289 kun je direct de parallelweg op. Struiken, rietpartijen en vijvers wisselen hier elkaar af. In het voorjaar wemelt hier dan ook van de zangvogels. Loop of rij in de richting van de Oosterschelde via de Mosselkreek. Buitendijks ligt hier een schitterend kweldergebied. In de winter maak je hier kans op de blauwe kiekendief. Heb je tijd voor een wandeling, loop dan eens door het gebied alhier. Aan deze kant van de Oesterdam biedt de parallelweg uitzicht over het water van de Schelde-Rijnverbinding. Je ziet hier natuurlijk vooral watervogels waarbij najaar en winter de beste perioden zijn. Brilduiker, fuut, dodaars, middelste zaagbek, grote groepen meerkoeten, knobbelzwanen en allerlei eenden kun je er zien. Helaas is de afstand behoorlijk groot. Echt ideaal is het niet om vogels te kijken. Maar steek in geen geval de N659 over, dat is echt gevaarlijk in verband met het autoverkeer.

Op het eiland Tholen ligt direct voor de Oesterdam een charmant natuurgebiedje: de Karrenvelden. Hier is het altijd heerlijk vogels kijken!

Ben je in de buurt om vogels te kijken, neem dan altijd even een kijkje op de Oesterdam. Maar ik beschouw de Oesterdam vooral als een startpunt of tussenstop.

Vissen op de Oesterdam

De Oesterdam staat onder sportvissers vooral bekend om het spitvak dat je vlak voor de bocht naar Zuid-Beveland (komende vanuit Tholen) aantreft. Hier kun je spitten naar zeeaas (pieren en een enkele zager). Bij hoog water kun je op de toegankelijke delen van de Oesterdam vissen. In de wintermaanden hebben vissers niets te zoeken op de Oesterdam. Als je er al iets vangt, dan is het meestal een magere bot. In voorjaar en zomer maak je de grootste kans op het vangen van een vis, er wordt dan hoofdzakelijk op geep gevist. Goede stekken zijn de pieren bij de Bergse Diepsluis en het talud voor het spitvak. Wat een aardige beleving is om vanuit een kayak geep en makreel te belagen. Ga voor of net na de Bergse Diepsluis met je kayak te water en vis langs de pieren de taluds. Ga je aan de ‘buitenkant’ van de Oesterdam vissen, dan heb je geen vergunning nodig. Dat is aan de zoete kant anders, hier heb je wel een VisPas nodig. Voor zover ik weet wordt er niet of nauwelijks vanaf de kant in het Zoommeer gevist.

Duiken langs de Oesterdam

De Oesterdam is geen bijzondere locatie voor duikers. Wel is er bij de Karrenvelden, net op het eiland Tholen een befaamde duiklocatie. Er staat nauwelijks stroming en het onderwaterleven is er bijzonder. Zo zetten hier elk jaar sepia’s hun eieren af. Voor meer informatie, klik hier.

jako van gorsel met verrekijker

Actief in de Zeeuwse natuur
Wil je tijdens je vakantie eens lekker actief de Zeeuwse natuur in? Bijvoorbeeld eens heerlijk waterskiën of op zeehondensafari? Klik dan hier op het overzicht van de leukste natuurbelevenissen in Zeeland.

Natuurhuisjes in Zeeland

De provincie Zeeland leent zich natuurlijk uitstekend voor een vakantie in de natuur. Zon, zee en strand vind je hierin elk jaargetij. En in de buurt vind je tal van interessante vogelgebieden. Overweeg je een vakantie in Zeeland, bekijk dan eens het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl. Deze huisjes staan meestal op een rustige locatie en vaak in of vlakbij de natuur.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?