Vogels kijken op de Neeltje Jans
De Neeltje Jans vormt een uniek gelegen natuurgebied in de monding van Nationaal Park de Oosterschelde. Het voormalige werkeiland om de stormvloedkering te bouwen in veranderd in een gevarieerd duingebied. Je vindt er jonge en oude duinen, een slufter aan de zijde van de Noordzee en slikken aan de kant van de Oosterschelde. En langs dit alles stroomt per etmaal het water twee keer in en uit. En waar water stroomt, zwemt vis. En waar vis zwemt, daar jagen vogels. Kortom, vogelaars kunnen hun hart ophalen op de Neeltje Jans.

In het voorjaar bevinden zich in het duingebied grote broedkolonies zilvermeeuwen en grote en kleine mantelmeeuwen. Ook de dwergstern en bontbekplevier broeden regelmatig op de Neeltje Jans. Aan de kant van de Oosterschelde, voor de vogelkijkhut, ligt een vogeleiland. Dit eiland fungeert voor een groot aantal steltlopers als hoogwatervluchtplaats. Je kunt er grote groepen scholeksters, rosse grutto’s, wulpen, regenwulpen, zilverplevieren en bonte strandlopers zien. In de zomer foerageren er lepelaars en rusten ook grote stern, dwergstern en visdiefje op het eiland. Aalscholvers (en soms een kuifaalscholver) drogen er hun vleugels. In de duindoornstruiken die rond de vogelkijkhut woekeren, wemelt het soms van de zangvogels. Kneu, putter en spreeuw zijn vaste gasten. In het najaar zie je op de kale vlakten ook de tapuit. In het najaar ligt de Neeltje Jans precies op de route die veel trekvogels volgen. Je kunt dan onverwachte waarnemingen doen van zangvogels als roodborst, goudhaan, verschillende soorten vinken als keep, vink en sijs. Let in de winter op het talud op sneeuwgors en strandleeuwerik.

zeeland

Ja, en dan de zeevogels. Zeker bij een lang aanhoudende westenwind maak je aan de kant van de Noordzee kans op allerlei zeevogels. Jagers, duikers en jan-van-genten worden dan naar de kust gedreven. Mijn ervaring is wel dat deze zich op de nabijgelegen Brouwersdam dichter onder de kust vertonen. De mensen van Deltasafari bieden je trouwens ook een mooi concept: je kunt met een boot de Noordzee op om zeevogels te bekijken. Zelf heb ik dat nog nooit gedaan, maar ik weet zeker dat dit een bijzondere ervaring zal zijn waarbij je ook kans maakt om zeezoogdieren als zeehond, dolfijn en bruinvis te zien.

In de monding van de Oosterschelde en aan de Noordzeekant maak je altijd kans op een ontmoeting met een zeehond. In de monding van de Oosterschelde heb ik meer dan eens bruinvissen zien zwemmen.


Praktische informatie

De vogelkijkhut kun je bereiken via de afslag Deltapark Neeltje Jans. Sla in plaats van linksaf naar het Deltapark op de T-splitsing rechtsaf en rijdt deze doodlopende weg uit. Parkeer bij de slagboom en zet al wandelend koers naar het uiterste puntje van deze ‘pier’. Kijk in de struiken naar zangvogels en op het water naar vogels als visdiefje, dwergstern, oeverloper, steenloper en fuut. Daar waar de weg op het eind naar links gaat, evenwijdig aan aan de Oosterschelde, bevindt zich aan je linkerhand, tussen de duindoornstruiken de vogelkijkhut. Een bordje wijst je de ingang aan.

De Neeltje Jans ligt in zee en dat betekent dat het er vrijwel altijd waait. Op zomerse dagen is een verkoelend briesje heerlijk, maar realiseer je dat het er in de winter dus extra koud is. Dat stelt eisen aan je kleding.

Van voorjaar tot herfst is de Neeltje Jans een schitterend gebied om te fietsen en te wandelen. Op de Neeltje Jans zijn door het Zeeuws Landschap twee wandelroutes aangelegd: één van 8 kilometer (in te korten tot 4) en een rolstoelpad (1 kilometer). Lees er hier meer over.

Natuuractiviteit

Tip van @visdief: volg een workshop vogelfotografie onder leiding van een ervaren vogelfotograaf op de Noordpier in IJmuiden. Zo leer je pas echt goed kustvogels fotograferen.

Praktische vogelgids en fietskaart voor vogels kijken aan de Zeeuwse kust

Wie op de Neeltje Jans vogels gaat kijken, moet zee- en kustvogels kunnen herkennen. Daar leent de vogelgids Kustvogels van Europa zich prima voor.

Ben je op vakantie en wil je Zeeland op de fiets ontdekken. Dan is De sterkste fietskaart van de regio ontzettend handig. Een onverwoestbare kaart met daarop talloze fietsknooppunten en -routes.

top 10 de allerlaatste

Tips van visdief
alle vogels van europa
steltlopers van europa
zeeland
reisvogels Theunis Piersma
anwb vogelgids van europa