Vogels kijken op de Brunssummerheide

Een heerlijk gevarieerd gebied, dat is de Brunssummerheide. En zo uitgestrekt dat je er urenlang kunt dwalen. Wil een dagje heerlijk wandelen in de natuur, dan op naar de Brunssummerheide. Bos, heide en vennen vind je er. Sommige plekken zijn zo nat dat je er rietvogels kunt zien. In sommige delen is zelfs hoogveen te vinden. Heel zeldzaam in Nederland. In dit artikel ga ik specifiek in op vogels kijken op de Brunssummerheide. Welke vogels zie er?

De grote variatie aan biotopen levert een groot aantal verschillende soorten vogels op. Dat is het leuke van vogels kijken op de Brussummerheide. In de natte delen kun je steltlopers zien als het witgatje en de oeverloper. De waterral leeft er verscholen in het riet, maar geeft af en toe een gil. In het riet broeden rietgors, kleine karekiet en rietzanger en soms zie je bij het water een grote gele kwikstaart. In de diepere watertjes kun je zelfs aalscholvers zien foerageren. In de half open delen leven vogels als de nachtzwaluw, fluiter, gekraagde roodstaart, boompieper, boomleeuwerik, kruisbek en geelgors. Verder hoor en zie je er de appelvink, goudvink, tuinfluiter, grauwe vliegenvanger, roodborsttapuit, boomklever, zwarte mees, kuifmees, staartmees, vuurgoudhaantje, goudhaantje, grote lijster, grote bonte specht, kleine bonte specht en groene specht. Soms zie je er zelfs een tapuit. Roofvogels zie je er ook: boomvalk, torenvalk, sperwer, havik, wespendief en buizerd. Een enkele keer laat een rode wouw zich zien. In de winter maak je er kans op sijs, barmsijs, keep en houtsnip. En komt de wind in de trekperiode uit het oosten, hou dan de lucht in de gaten. Er kunnen grote groepen kraanvogels overvliegen.

Ga je vroeg in de ochtend vogels kijken, dan maak je ook kans op een ontmoeting met een zoogdier. Een ree, vos, das of rode eekhoorn bijvoorbeeld. Er leeft ook een aantal bijzondere dagvlinders op de Brunssummerheide: heivlinder, geelsprietdikkopje, grote weerschijnvlinder en boswitje.

Vogels kijken op de Brunssummerheide levert in elk jaargetij wel wat op. Als het geen vogels zijn, dan wel een onderdompeling in ongerepte natuur.

Praktische informatie

Je komt op de Brunssummerheide door in toetsten in je TomTom: Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen.

Als het veel heeft geregend, moet je er rekening mee houden dat sommige delen van de Brunssummerheide blank komen te staan. Waterdicht schoeisel en liefst laarzen zijn dan gewenst.

Hardlopen, mountainbiken en wandelen. Het kan allemaal op de Brunssummerheide. Kijk voor routes op de website van Natuurmonumenten.

Breng je met kinderen een bezoek aan de Brunssummerheide, ga dan op bezoek bij Pannenkoekenhuis De Sprokkelaar in Beek. Check de website voor de openingstijden.

Ben je op vakantie in Zuid-Limburg, maak dan eens een beverexcursie in een kano over de Asseltse Plassen.  Een ‘gewoon’ kanotochtje maken kan natuurlijk ook.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Limburg?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?